logo

English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Parduotuvė

"Verpstė"

VLTS veidaknygė

Facebook

Kas lankosi

Mes turime 10 svečius online

Aplankė:


www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas


free counters

Reklama

svetaines pagerank


Parodoje-konkurse "Šventieji piligrimai" 2010 I vietą užėmė medžio drožėjas iš Telšių r. Pranas Dužinskas (kūrinys „Piligrimas“).

Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrija
Paroda Lenkijoje
Lietuvių liaudies meno paroda Lenkijoje

Jau tapo tradicija, kad Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos nariai kasmet surengia liaudies meno parodą Lenkijoje, Lietuvių centre prie Lietuvos ambasados Varšuvoje. Lietuvių liaudies meno paroda ir edukacinė programa Lenkijos visuomenei buvo pristatyta 2009 m. balandžio 21 d.

Skaityti daugiau...
 
Leidiniai 2009 - 2010 m.

Išleista 2009 - 2010 metais:

Apie ką Sudarytojai Data / Leidėjai

Lietuvos ir pasaulio popieriauskarpinių menas

Šios knygos tikslas yra glaustai istoriografiškai aptarti senąją (nuo XVI a.) ir plačiau -1950-2010 m. Lietuvos popieriaus karpinių meno raidą, atskleisti jos sąlytį su kitų tautų kūryba. Per pastaruosius penkis dešimtmečius šios tautodailės šakos plėtotė, daugelio reiškinių dinamika, tradicijų puoselėjimas labiausiai atsiskleidė parodose, menininkų paskelbtuose autoriniuose albumuose, kataloguose. Leidinyje pristatyta 2009-2010 m. respublikinių, regioninių, personalinių parodų autorių kūryba. Knyga  iliustruota 24 pasaulio tautų karpiniais.

Knygoje-albume „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ pristatyti visi žymiausi Lietuvos karpytojai, aptarta jų kūryba, bei apžvelgta  Baltarusijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos,
Islandijos, Ispanijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kanados, Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Šveicarijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos, Vietnamo šalių karpinių menas. Knyga-albumas gausiai iliustruota menininkų kūriniais.

Feliksas Marcinkas


Recenzentai: Regina Merkienė, istorikė, etnologė, profesorė habilituota daktarė.
Alė Počiulpaitė, menotyros mokslų daktarė.
Knygą išleido
Almanachas ,,Tautodailė ", 2010.-208.: iliustr.
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija.

Leidinį rėmė Kultūros rėmimo fondas.

Skaityti daugiau...
 
Apie Kaziuko mugę Maskvoje

Mes, rodos, pradėjome užmiršti nepakartojamą Pabaltijo kultūrų koloritą, kuris ateidavo į mūsų namus su suvenyrais, apyvokos daiktais, kuriuos atveždavo apsilankę Lietuvoje. Ąsočiai sudužo, pirštinės nusinešiojo, staltiesės sudilo... – viskas dingsta amžinybėje. Nauji laikai atnešė ir naujas bendravimo formas, atgaivino senas tradicijas... Kaziuko mugė – tradicinė liaudies verslų mugė, atidaranti pavasario švenčių ciklą Vilniuje, rengiama pirmą kovo savaitgalį ir skirta šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo – dienai.

Skaityti daugiau...
 

 

 

2009 m. renginiai

Eil.
Nr.

Renginys

Kur

Kada

1.

Knygos ,,Šimtas Emilijos Navickienės pirštinių“ pristatymas, pirštinių paroda

Klaido Navicko popieriaus karpinių galerijoje Vilniuje

Sausis

2.

Paroda ,, Šiuolaikinė lietuvių liaudies tapyba ir popieriaus karpiniai“

Karelijos Respublika, Petrozavodsko Pedagoginės kolegijos patalpose. Parodą organizuojama kartu su LR
Generaliniu konsulatu Sankt Peterburge bei Petrozavodsko lietuvių nacionaline-kultūrine Autonomija. Projektas tęstinis.

Sausis

3.

Tapybos darbų paroda ,,Duona tapybos drobėse“

Klaido Navicko popieriaus karpinių
Galerijoje Vilniuje

Vasaris
4.

Michalinos Počiulpienės  knygos ,,Molinių paukštelių giesmė“ pristatymas, švilpukų paroda.

Vilnius. Paroda Šv.Jonų bažnyčioje

Vasaris
5.

Sigito Juknevičiaus personalinė pynimo darbų paroda

Galerijoje ,,Verpstė“ , Vilnius

Vasaris

6.

Paroda ,,Šiuolaikinė lietuvių liaudies tapyba ir popieriaus karpiniai“

Medvežjegorske, Rusijos Federacija. Organizuojama kartu su LR Generaliniu konsulatu Sankt Peterburge
Bei vietos lietuvių nacionaline-kultūrine autonomija. Projektas tęstinis.

Vasaris

7.

Aldonos Mockuvienės tautinių juostų personalinė paroda

Galerijoje ,,Verpstė“ , Vilnius

Kovas

8.

Utenos ir Vilniaus regionų tapybos darbų paroda ,,Mano Lietuva“

Pranciškonų Rūmuose, Vilnis

Kovas

9.

Mindaugo Rutkausko švilpynių paroda

Klaido Navicko popieriaus karpinių galerijoje, Vilniuje

Kovas

10.

Liaudies meno paroda Atvelykio proga

Lietuvių centre prie Lietuvos Respublikos Ambasados Lenkijoje, Varšuva. Projektas tęstinis.

Balandis

11.

Skiautinių klubo ,,Rūta“ kolektyvinė paroda

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Gegužė

12.

Dalyvavimas tarptautiniame festivalyje ,,Skamba skamba kankliai“

Vilniuje

Gegužė
13.

Irenos Škiudienės personalinė pynimo darbų paroda

Galerijoje ,,Verpstė“ Vilniuje.

Balandis
14.

Tęstiniai edukaciniai projektai metų bėgyje: ,,Pažinkime savo tautos meną“

Eglės ir Eugenijaus Paukščių galerijoje ,,Molio laumė“
Klaido Navicko popieriaus karpinių galerijoje,
,,Amatų gildijoje“,
Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Utenos rajone Leliūnuose.

Birželis
15.

Projektas ,,Popieriaus karpiniai-savęs paieška“. Vadovė Laimutė Fedosejeva

Šv. Ignoto bažnyčios sekmadieninėje
mokykloje.

Birželis

16.

Projektas ,,Grįžimas prie šaknų“ kartu su Vilniaus suaugusių mokymo centru. Vadovė Vida Povilenskienė.

Vilniaus suaugusių mokymo centre

Birželis
 
Padėka už vertimą

Didžiai dėkojame tautodailininkei-meno kūrėjai Leokadijai Šalkovskai už pagalbą išverčiant svetainės lenkiškos versijos meniu punktus bei meno kūrėjų aprašymus.

Pastebėję dar neatpažintų lenkiškų raidžių,ar  šiaip kokių  nors trūkumų,  prašome rašyti administratorei

 
Petro Rutės paroda

Jubiliejinė Petro Rutės tapybos darbų paroda

2009 m. buvo Vilniaus krašto tautodailininkui – meno kūrėjui  Petrui Rutei  balandį sukako 75-ri gyvenimo ir 20 kūrybinio darbo metų.


Tai – savitas, gaivališkas, poetinės prigimties kūrėjas. Kaip yra pažymėjęs Vilniaus dailės akademijos profesorius Juozas Galkus, retas toks talentas prabyla vėlyvais gyvenimo metais. Meno žinovai pabrėžia, P. Rutės tapybos brandą ir simbolišką kūrybos kryptį. Dailininko kūrybai būdingi gausūs paveikslų ciklai. Jų temos ateina iš gilių pasąmonės klodų – tiek archetipinių, tiek šiandienos – ir suteikia erdvę filosofiniams apmąstymams. Menininkas sugeba pajungti sau artimas tapybos priemones tam, kad į kūrinį įrašytų savo fizines ir dvasines emocijas. Jis jautrus koloristas. Dailininko kūryba pasižymi estetine kultūra, originalia traktuote.

Jubiliejinė Petro Rutės tapybos paroda pristatoma š.m. balandžio 3d. 16 val. Mykolo Romerio universiteto I rūmuose, Valakupių 5. (Nuo Antakalnio troleibusų žiedo pirma stotelė - „Lizdeikos “). Paroda ilgalaikė.

 

 
Aukso vainiko 2008 Ukmergėje nugalėtojai

„Aukso vainikas“ Ukmergėje 2008 m.

mt_none

2008 m. lapkričio 27 d. Ukmergės kultūros centre įvyko Vilniaus apskrities liaudies meno parodos-konkurso ,,Aukso vainikas-2008" rezultatų paskelbimas.

Parodoje dalyvavo 128 Vilniaus apskrities liaudies meistrai. Nuostabų renginį padovanojo Ukmergės rajono kultūros centro darbuotojai. Už tai visų tautodailininkų vardu sakome didelį AČIŪ.

Skaityti daugiau...
 
Skambančioji verba

Pirmą kartą Vilniaus apskrities kultūros centro organizuotame konkurse pirmą vietą laimėjo

LTS Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrija.

Skaityti daugiau...
 
Leidiniai 2008 m.

Išleista:

Kas

Sudarytojai

Data

pauksteliai

Michalinos Počiulpienės gyvenimas ir kūryba "Molinių paukštelių giesmė"

"Išleisti knygą apie Michalinos Počiulpienės kūrybą dar praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje paragino amžinos atminties kolega, hab.dr. Juozas Kudirka. Šį reikalą jis nuolat primindavo, kartais net rūstokai išbardamas, kam delsiu...
Todėl dabar, knygai jau iškeliaujant į pasaulį, esu nepaprastai jam dėkinga už šio leidinio idėją ir paraginimus."
- taip apie knygą ,, Molinių paukštelių giesmė. Michalinos Počiulpienės gyvenimas ir kūryba“ sako sudarytoja, Michalinos Počiulpienės dukra dr. Alė Počiulpaitė.

Knygoje- šeimyninės, šventinių akimirkų nuotraukos iš asmeninio dukros albumo. Draugų – Albinos Žiupsnytės, Zitos Karklelytės, giminaitės J.Pilypienės prisiminimai. Juozo Kudirkos, Juozo Šorio publikacijos, skelbtos žurnale ,,Liaudies kultūra“. Jautrūs dukros prisiminimai atskleidžiantys tautodailininkės Michalinos Počiulpienės asmenybės bruožus.
Kūrybinis palikimas – molinių švilpukų, prakartėlių, velykinių avinėlių, ornamentų nuotraukos ir schemos.
Tikėtina, kad knyga bus įdomi visiems besidomintiems liaudies menu, tradicinių švilpynių lipdymu ir dekoravimu. Tai puiki priemonė mokykloms, vaikų keramikų būreliams išmokti švilpukų lipdymo meno.

Alė Počiulpaitė

Išleido Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija, 2008 m. – 112 p.; iliustr.


Nuotraukos Ramūno Virkučio.

 

Leidinį parėmė:
Kultūros rėmimo fondas,
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija,
Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir meno skyrius,
Maldos ir liaudiškojo giedojimo grupė ,,Karunka“, Alė Počiulpaitė.

2008

Naujasodžio siuvinėtojos

„Siuvinėtojos iš Naujasodžio: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė, Angelė Stasė Bareikienė“

Šioje knygoje pristatomos menininkių: Janinos Čekelienės, Ramutės Žiagūnienės, Teresės Sabaliauskienės ir Angelės Stasės Bareikienės kūryba.  Apibendrinta Aukštaitijos siuvinėtojų ir Utenos apskrities jaunųjų siuvinėtojų stovyklų kūrybos medžiaga.

Straipsnius pateikė:
Feliksas Marcinkas, žurnalų ,,Rankdarbiai plius Visažinis" ir ,,Sodo kraitė" vyriausiasis redaktorius, Michalina Šaknienė, dailininkė tekstilininkė, 1999 ir 2007 m. vykusių Aukštaitijos siuvinėtojų stovyklų vadovė Nijolė Aleinikovienė, Molėtų krašto muziejaus muziejininkė-etnografė, Aukštaitijos siuvinėtojų ir Utenos apskrities jaunųjų siuvinėtojų projektų vadovė, siuvinėtojų iš Naujasodžio bibliografijos, sudarytoja Nijolė Aleinikovienė. Nuotraukos Felikso Marcinko ir Alvydo balandos.

Nijolė Aleinikovienė, Feliksas Marcinkas.
Išleido leidykla ,,Tautodailė".

 

Knygos leidybą parėmė VŠį Alantos technologijos ir verslo mokykla, Utenos apskrities viršininko administracija, Molėtų rajono savivaldybė, Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija, Molėtų rajono tautodailininkų bendrija, Molėtų krašto muziejus.

2008

 


Floristikos menas

„Floristikos menas. Žiemos švenčių floristika“

Ši knyga parengta respublikinių parodų ir konkursų „Žiemos puokštė“ darbų pagrindu. Knyga skirta mokyklų bei įvairių klubų, būrelių, profesinių mokyklų jauniesiems floristams bei visiems mylintiems gamtą, jos grožį ir norintiems kurti, puošti savo aplinką.

 

2008

 


Lilijos rankdarbiai

„Lilijos rankdarbiai“

Ši knyga skirta mėgstantiems rankdarbius, mokantiems jais džiaugtis ir džiuginti kitus. Net labai kuklus rankdarbis kasdienį stalą pavers šventiniu, dovanėlė, papuošta rankų darbo niekučiu, suteiks dvigubo džiaugsmo. Jūsų rankdarbiai dovanoti tiems, kurie Jus myli, bus mielas prisiminimas apie Jus, ir ilgam.

Rankdarbių ir jų atlikimo technikos įvairovė labai didelė. Šioje knygoje rasite nesudėtingų rankdarbių, skirtų stalui serviruoti, malonių smulkmenų šventėms, žaismingų papuošalų, šalių, drabužių.

 

2008

 


Rankdarbių albumas Nr.42.jpg

„Rankdarbių albumas“ Nr. 42. „Vilnos vėlimo menas. Kryželiu siuvinėti paveikslai“

Albume pirmą kartą taip plačiai pateikiama vėlimo technika, pagal kurią galėsite nusivelti papuošalų, riešinių, žaislų, paveikslų, rankinių, skarų ir ... Siuvinėtojos kryželiu leidinyje ras įvairių paveikslų, išsiuvinėtų pagalvėlių bei staltiesių pavyzdžių... Mažiesiems skirtuose puslapiuose  nuotaikingi kryželiu siuvinėti gyvūnėliai.

 

2008

 


Klaido Navicko KARPINIAI / CUTTINGS,

Knygoje pateikiamas pluoštas tautodailininko, popieriaus karpinių meistro, K. Navicko karpinių. Visi darbai suskirstyti temomis. Daug karpinių lietuvių liaudies dainų patarlių, pasakų motyvais. Yra vertimas į anglų kalbą.

 

daugiau

Maketavo E. Nefiupšė
Korektorės R. Rutkauskienė, G. Navickienė
2008, 156 p. ISBN 978-9955-676-77-5 Kieti viršeliai

Vilnius, 2008

 
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Puslapis 9 iš 14


Svetainės autorius ©  Visos teisės saugomos © LTS Vilniaus bendrija, 2007 - 2014 m.