Išleista 2009 - 2010 metais:

  Apie ką Sudarytojai Data / Leidėjai

Lietuvos ir pasaulio popieriauskarpinių menas

Šios knygos tikslas yra glaustai istoriografiškai aptarti senąją (nuo XVI a.) ir plačiau -1950-2010 m. Lietuvos popieriaus karpinių meno raidą, atskleisti jos sąlytį su kitų tautų kūryba. Per pastaruosius penkis dešimtmečius šios tautodailės šakos plėtotė, daugelio reiškinių dinamika, tradicijų puoselėjimas labiausiai atsiskleidė parodose, menininkų paskelbtuose autoriniuose albumuose, kataloguose. Leidinyje pristatyta 2009-2010 m. respublikinių, regioninių, personalinių parodų autorių kūryba. Knyga
iliustruota 24 pasaulio tautų karpiniais.

Knygoje-albume „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ pristatyti visi žymiausi Lietuvos karpytojai, aptarta jų kūryba, bei apžvelgta  Baltarusijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos,
Islandijos, Ispanijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kanados, Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Šveicarijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos, Vietnamo šalių karpinių menas. Knyga-albumas gausiai iliustruota menininkų kūriniais.

Feliksas Marcinkas


Recenzentai: Regina Merkienė, istorikė, etnologė, profesorė habilituota daktarė.
Alė Počiulpaitė, menotyros mokslų daktarė.
Knygą išleido
 Almanachas ,,Tautodailė ", 2010.-208.: iliustr.
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija.

Leidinį rėmė Kultūros rėmimo fondas.

100 Emilijos Navickienės pirštinių

100 Emilijos Navickienės pirštinių

 Tautodailininkė Emilija Navickienė gimė 1934 m. liepos 16 d. Latveliškių kaime (Joniškio rajonas). Emilija nuo pat jaunystės siuvinėja, neria ir mezga. Jos darbeliai puošia šeimos namus, jais džiaugiasi vaikai ir anūkai. Pirštines tautodailininkė megzti pradėjo prieš 30 metų. Jų raštų Emilija ieško senose mezgimo knygose arba kuria pati. 2003 metais ji tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. Emilijos pirštinių yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus ir Skandinavijos šalių liaudies meno muziejai. Šiuo metu Emilija gyvena ir kuria Grigiškėse (Vilniaus miestas), o darbus eksponuoja sūnaus Klaido Navicko tautodailės dirbtuvėse – J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius. 2009 m.

100 Emilijos Navickienės pirštinių

Stanislava Taraškevičiūte-Žebraitienė

Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija 2011 metais išleido albumą „Stanislava Taraškevičiūtė-Žebraitienė.

zebraitiene zebraitienė

Albumo įžanginiame žodyje tapytoja Stanislava Taraškevičiūtė Žebraitienė ir menotyrininkė Daiva Beliūnienė rašo : „Gimė Stanislava 1939 metais Šiaulių apskrities Šiaulėnų valsčiaus Krutinės kaime ūkininkų šeimoje.
Skurdi buitis ir sunkus darbas kolūkyje vertė jos tėvų šeimą suktis iš paskutiniųjų, todėl tėvelis mokėjo ir iš medžio drožti, ir krepšius pinti, ir virves sukti. Visa tai pritaikydavo buityje. Mamytė siūdavo. Dar besimokydama Odynės, vėliau Nirtaičių kaimo pradinėse mokyklose Staselė ne tik piešė, bet ir pradėjo drožinėti.
Vėliau Stanislava mokslą tęsė Varnionių septynmetėje mokykloje ir ją baigusi įstojo į Šiaulių meno mokyklą. Tačiau jos svajonei tuomet nebuvo lemta išsipildyti.
Ir tik 1994 metais išėjusi į pensiją ji jau laisvai galėjo atsiduoti savo aistrai tapyti. Siekdama įgyti meistriškumo, pradėjo lankyti Taurakalnio kultūros centro dailės studiją „Paletė“. Čia įgijo platesnį dailės pažinimą, tačiau liko ištikima sau.

2005 metais įstojusi į Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendriją, savo vietą kūrybiniame pasaulyje įtvirtino 2007 metais Kultūros ministerijos suteiktu meno kūrėjos statusu.“
Albumo „Stanislava Taraškevičiūtė Žebraitienė“ projekto autorė Ramutė Kraujalienė, sudarytoja Laimutė Fedosejeva.

2012 m. leidiniai

Verutės Lietuva

2012 metais Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija išleido albumą „Verutės Lietuva. Tautodailininkės Veronikos Juodagalvytės kūryba“.

Verute Verute

Adolfas Teresius. Skulptūra

2013 metų pabaigoje dienos šviesą išvydo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos išleistas albumas „Adolfas Teresius. Skulptūra“. Tai vieno ryškiausių dabarties medžio drožėjų, respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureato (2010, 2012), originalaus skulptoriaus Adolfo Teresiaus kūrybą pristatantis albumas. Išsamų įvadinį straipsnį apie menininko kūrybos kelią, jo darbų tematiką bei išskirtinumą parengė menų magistras, skulptorius Kęstutis Krasauskas.

autorius žolininkė

Šiuolaikinė liaudies tapyba ir popieriaus karpiniai

užima reikšmingą vietą Lietuvos tautodailės kontekste. Savamoksliai liaudies meistrai - skirtingo amžiaus, išsilavinimo, labai įvairių profesijų menininkai. Juos visus sieja vienas troškimas: kurti. Meninė kūryba jiems teikia nepaprastai stiprų emocinį išgyvenimą. Šis mėgstamiausias užsiėmimas leidžia atverti savo dvasinį pasaulį, išreikšti patirtus įspūdžius, parodyti savo jautrumą gamtos grožiui, atskleisti buities ir kasdienio gyvenimo vaizdus. Darbuose atsispindi autoriaus talentas, jo meniniai sugebėjimai, suformuotas skonis. Savamokslių dailininkų meninė kalba
išlieka pastovi, nepakitusi per visą jo kūrybos laiką.

Keturis dešimtmečius Vilniaus ir Utenos regionų liaudies meistrus vienija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija ir naujai susikūrusi Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija, kuriai vadovauja pirmininkė Ramutė Kraujalienė. Pagrindiniais uždaviniais laikoma – išsaugoti ir puoselėti Lietuvos tautodailės etnokultūrinį palikimą, skatinti ir garsinti tautodailininkų kūrybą. Vilnius – Lietuvos kultūros ir meno centras. Meistrai turi puikias galimybes domėtis menu, keliauti, lankyti parodas, mokytisdailės studijoje „Paletė”, kuriai vadovauja žinomas tapytojas Rimas Bičiūnas.

Dažniausiai liaudies tapytojų paveiksluose vaizduojamas pasaulis dvelkia ramybe, džiugia nuotaika. Kūriniuose matome darbo scenas, liaudies šventes, istorines kompozicijas, etnografinius kaimo vaizdus, gamtos motyvus. Paprasta kompozicija, primityvus, sąlygiškas piešinys, ryškios spalvos sukuria darnios ir vientisos meninės visumos vaizdą. Kai kurių menininkų darbuose atsispindi lietuvių bei pasaulio profesionalios dailės įtaka.

sodyba_biciuniene.jpg

Raudonos gėlės

Užgavėnės

Kaziuko mugė

Varnienės

DIRVINSKYTE1.jpg

M. Bičiūnienė D. Raudonikienė G. Adiklienė V. Juodagalvytė A. Varnienė N. Dirvianskytė

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI