Verbų pynėja Agata Granicka – 2020 metų sėkmingiausiai ne maisto gaminius gaminanti tradicinė amatininkė

Amatininkės kandidatūrą pasiūlė Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje bei Vilniaus krašto Tautodailininkų - meno kūrėjų bendrija. 

     A.Granicka šiuo amatu užsiima jau 30 metų. Ypatingai daug dėmesio skiria edukacinei veiklai, perduoda savo žinias, dalijasi įgūdžiais ir technologijomis su vaikais, jaunimu, suaugusiais. Tradicinių amatų centre Houvalto dvare Maišiagaloje Agata Granicka dirba nuo 2016 m. 
„Tai kruopšti, pareiginga sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintoja, senojo rišimo amato puoselėtoja“, - sertifikuotą tradicinių amatų meistrę pristato Tradicinių amatų centro vedėja Jolanta Lapinskaja.

     Pripažinta tautodailininkė yra septintos kartos verbų rišėja, perėmusi šį amatą iš savo senelės ir mamos. Visos kartos rišo  apvalios formos verbas, tarp jų taip vadinamos „ruščicuvkos“ ir figūrinės. Verboms rišti tik naudojamos tik natūralios medžiagos: gėlės, žolelės, smilgos, varpos.
     Pasak Vilniaus krašto Tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijos pirmininkės Ramutės Kraujalienės,  Agata yra viena iš aktyviausių rišėjų Vilniaus regione. Meistrė nuolat dalyvauja įvairiuose tautodailės ir amatų pristatymo renginiuose: parodose Lietuvoje ir užsienyje, tradicinėse mugėse, folkloro festivaliuose (Lenkija, Vokietija, Italija, Kinija, Baltarusija, Rusija ir kt.). 2017–2019 m. kasmet dalyvavo Liaudies meno parodose „Aukso vainikas“, vedė praktinius užsiėmimus „Vilnietiška verba“ organizuojamus VEKC ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Atstovavo Lietuvos tautodailę tarptautinėse parodose „Žalioji savaitė“ seminaruose, vedė edukacines pamokas VEKC, Maišiagalos TAC, Vilniaus r. bendruomenėse, tarptautiniuose festivaliuose ir parodose, dalyvauja tarptautiniame projekte „Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje.

     2018 m. ir 2019 m. sukūrė derliaus vainiką Lenkijos respublikos prezidentui A. Dudai. Šiais metais dalyvavo mokymuose „Vilniaus krašto tarmės“, kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Jonas Paulius II – tikėjimo ir taikos žmogus“.
     „Prieš porą metų „Verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte“ įrašyta į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Agatos Granickos žinios ir patirtis ženkliai prisidėjo pildant dokumentus šiai vertybei įteisinti“, – pastebi R. Kraujalienė.

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI