2007 m. birželio 15-24 dienomis Lenkijos Gdansko miesto Pabaltijo kultūros centro kvietimu, dalyvavome liaudies meno parodoje, kuri vyko Gdansko senamiesčio Rotušės salėje. Parodoje buvo eksponuojami lenkų: Kašūbų, Kocievo, Povislio regionų liaudies meistrų darbai. Kita dalis buvo skirta Lietuvai, kurios ekspozicijai pristatyti Vilniaus bendrijų tautodailininkų - meno kūrėjų eksponatai:
  Leokadijos Šalkovskos, Jadvygos Kunickos verbos,
Mildos Gutauskienės gintaro juvelyrika,
Eglės ir Eugenijaus Paukščių juodoji keramika,
Virginijos Guršnienės tapyba ant stiklo,
Laimutės Fedosejevos ir Klaido Navicko popieriaus karpiniai,
Aldonos Mickuvienės ir Zofijos Valiukevičienės juostos.


Parodos atidaryme dalyvavo Leokadija Šalkovska, Milda Gutauskienė, Eglė Paukštienė, Eugenijus Paukštė. Tautodailininkai buvo apdovanoti parodos organizatorių Padėkos raštais. Po parodos atidarymo vyko liaudies menininkų konferencija " Liaudies menas vakar ir šiandien''. Apie tautodailininkų veiklą ir kūrybą mūsų šalyje kalbėjo Eugenijus Paukštė.

Parodą organizavo ir parodos katalogą išleido: Kašubų Pomeranijos skyrius Gdanske, Pabaltijo kultūros centras Gdanske

Parodos mecenatas Pomeranijos Vaivadija
Parodos globėjas
Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje
2007 m. birželio 21-28 d. Molėtų rajone Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyko II-oji Aukštaitijos siuvinėtojų stovykla. Seminaro vadovė dailininkė tekstilininkė Michalina Šaknienė. Projekto vadovė Nijolė Aleinikovienė.
Seminare dalyvavo Angelė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė ir Janina Čekelienė iš Molėtų, Danguolė Bukėnaitė iš Vilniaus, Regina Kutienė iš Kauno, Regina Norušienė iš Elektrėnų, Bronė Surdokienė iš Alytaus, Daiva Seibutienė iš Utenos.
Birželio 28 d. Alantos dvaro patalpose įvyko seminare sukurtų darbų paroda ir stovyklos uždarymas.
2007-06-12 Seimo rūmuose vyko paroda ,,Lietuvos tautinis paveldas'' kartu su Lietuvos liaudies kultūros centro eksponatais, ekspozicijos dalį sudarė LTS Vilniaus bendrijos tautodailininkų darbai: lovatiesės, juostos, keramika.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius įteikė Padėkos raštus parodos rengėjams ir dalyviams.
Padėkos įteiktos Laimutei Fedosejevai, Nijolei Jurėnienei ir Ramutei Kraujalienei.
2007-05-31 Visagine, įvyko Utenos apskrities liaudies meistrų kūrybos konkursinė paroda ,,Aukso vainikas''. Parodoje-konkurse dalyvavo 46 Utenos apskrities tautodailininakai.

Jau trečią kartą nugalėtojais tapo Odeta Tumėnaitė Bražėnienė - liaudiškoji grafika
Vytautas Valiušis - keramika


II-oji vieta Elena Vilkickienė tapyba
Adelė Tumėnienė audiniai
III-oji vieta Vilija Visockienė popieriaus karpiniai
Irena Eitminavičienė sodai
Vytautas Bikneris kryždirbystė

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir linkime tolimesnės kūrybinės sėkmės !
2007-01-05 2006 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministras Jonas Jučas patvirtino įsakymą

,,DĖL MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJOS STATUSO SUTEIKIMO VILNIAUS KRAŠTO TAUTODAILININKŲ - MENO KŪRĖJŲ BENDRIJAI''

,,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu (Žin. 1996. Nr. 84-2002; 2004 , Nr. 153-5573) 7 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgdamas į Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos sprendimą suteikti Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijai meno kūrėjų organizacijos statusą (2006 m. gruodžio 12 d. posėdžio protokolas Nr. 7).

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene