2007 m. birželio 15-24 dienomis mt_none Lenkijos Gdansko miesto Pabaltijo kultūros centro kvietimu, dalyvavome liaudies meno parodoje, kuri vyko Gdansko senamiesčio Rotušės salėje. Parodoje buvo eksponuojami lenkų: Kašūbų, Kocievo, Povislio regionų liaudies meistrų darbai. Kita dalis buvo skirta Lietuvai, kurios ekspozicijai pristatyti Vilniaus bendrijų tautodailininkų - meno kūrėjų eksponatai:
Leokadijos Šalkovskos, Jadvygos Kunickos verbos,
Mildos Gutauskienės gintaro juvelyrika,
Eglės ir Eugenijaus Paukščių juodoji keramika,
Virginijos Guršnienės tapyba ant stiklo,
Laimutės Fedosejevos ir Klaido Navicko popieriaus karpiniai,
Aldonos Mickuvienės ir Zofijos Valiukevičienės juostos.


Parodos atidaryme dalyvavo Leokadija Šalkovska, Milda Gutauskienė, Eglė Paukštienė, Eugenijus Paukštė. Tautodailininkai buvo apdovanoti parodos organizatorių Padėkos raštais. Po parodos atidarymo vyko liaudies menininkų konferencija " Liaudies menas vakar ir šiandien''. Apie tautodailininkų veiklą ir kūrybą mūsų šalyje kalbėjo Eugenijus Paukštė.

Parodą organizavo ir parodos katalogą išleido: Kašubų Pomeranijos skyrius Gdanske, Pabaltijo kultūros centras Gdanske

Parodos mecenatas Pomeranijos Vaivadija
Parodos globėjas
Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje
2007 m. birželio 21-28 d. mt_none Molėtų rajone Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyko II-oji Aukštaitijos siuvinėtojų stovykla. Seminaro vadovė dailininkė tekstilininkė Michalina Šaknienė. Projekto vadovė Nijolė Aleinikovienė.
Seminare dalyvavo Angelė Bareikienė, Teresė Sabaliauskienė, Ramutė Žiagūnienė ir Janina Čekelienė iš Molėtų, Danguolė Bukėnaitė iš Vilniaus, Regina Kutienė iš Kauno, Regina Norušienė iš Elektrėnų, Bronė Surdokienė iš Alytaus, Daiva Seibutienė iš Utenos.
Birželio 28 d. Alantos dvaro patalpose įvyko seminare sukurtų darbų paroda ir stovyklos uždarymas.
mt_none
2007-06-12 Seimo rūmuose vyko paroda ,,Lietuvos tautinis paveldas'' kartu su Lietuvos liaudies kultūros centro eksponatais, ekspozicijos dalį sudarė LTS Vilniaus bendrijos tautodailininkų darbai: lovatiesės, juostos, keramika.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius įteikė Padėkos raštus parodos rengėjams ir dalyviams.
Padėkos įteiktos Laimutei Fedosejevai, Nijolei Jurėnienei ir Ramutei Kraujalienei.
2007-05-31 Visagine, įvyko Utenos apskrities liaudies meistrų kūrybos konkursinė paroda ,,Aukso vainikas''. Parodoje-konkurse dalyvavo 46 Utenos apskrities tautodailininakai.

Jau trečią kartą nugalėtojais tapo Odeta Tumėnaitė Bražėnienė - liaudiškoji grafika
Vytautas Valiušis - keramika


II-oji vieta Elena Vilkickienė tapyba
Adelė Tumėnienė audiniai
III-oji vieta Vilija Visockienė popieriaus karpiniai
Irena Eitminavičienė sodai
Vytautas Bikneris kryždirbystė

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir linkime tolimesnės kūrybinės sėkmės !
2007.05.24-27

Vilniuje vyko tarptautinis folkloro festivalis ,,Skamba skamba kankliai''.
Festivalio metu programoje ,,Darbas meistrą giria'' dalyvavo tautodailininkai iš visos Lietuvos.
Didelis pasitikėjimas buvo išreikštas vilniečiams, kurie demonstravo tradicinius amatus, surengė tautodailės dirbinių ekspoziciją Katedros aikštėje. Ekspoziciją aplankė ir amatais domėjosi Japonijos imperatorius su žmona. Tautodailininkai Vygantas Vasaitis, Mindaugas Rutkauskas, Jonas Bugailiškis, Angelė ir Vytautas Raukčiai, Klaidas Navickas, Aldona Mickuvienė bei Vita Babičienė ne tik supažindino svečius su dailiaisiais amatais .bet ir padovanojo tautodailės dirbinių. Festivalio ,,Skamba skamba kankliai '' dovana Imperatoriaus šeimai Evaldo Kapčiaus nukaldinta pasaga, Zofijos Valiukevičienės nuvyta juosta ,Angelės ir Vytauto Raukčių ištapytas kuparas.

 

mt_none mt_none mt_none mt_none
2007 -01-15

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras atstovaujamas direktorės NATALIJOS KIMSO ir
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos bei Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkės RAMUTĖS KRAUJALIENĖS pasirašė Kūrybinio bendradarbiavimo sutartį.
Šia sutartimi abi šalys, suvokdamos, kad etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas, įsipareigojo bendradarbiauti, siekdamos įvairiomis lietuvių etninės kultūros formomis ir ypač jos gyvąja tradicija, plėsti mokyklos veiklą, keičiantis patirtimi, organizuojant bendrus renginius: susitikimus, parodas, edukacines programas, dailiųjų amatų mokymą (seminarus) ir kt.

susitikome kalbejomės svarstėme pasirašėme užantspaudavome
2007-01-05 2006 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministras Jonas Jučas patvirtino įsakymą

,,DĖL MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJOS STATUSO SUTEIKIMO VILNIAUS KRAŠTO TAUTODAILININKŲ - MENO KŪRĖJŲ BENDRIJAI''

,,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu (Žin. 1996. Nr. 84-2002; 2004 , Nr. 153-5573) 7 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgdamas į Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos sprendimą suteikti Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijai meno kūrėjų organizacijos statusą (2006 m. gruodžio 12 d. posėdžio protokolas Nr. 7).
2007-12-21 Lietuvos kultūros ministerijos Baltojoje salėje buvo įteiktos Kultūros ministerijos premijos.
Premiją gavo Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos narys Algirdas Juškevičius.
2007-11-23 Širvintose įvyko trečioji Vilniaus apskrities liaudies meno paroda-konkursas ,,Aukso vainikas-2007''
Komisijos sprendimu pirmąsias vietas ir teisę dalyvauti respublikiniame ture pelnė:

Rimantas Zinkevičius ( Ukmergė, Kryždirbystė), Joana Zinkevičienė ( Širvintos, Tapyba), Algirda Verseckas ( Vilnius, medžio drožyba (kuparai).

II-oji vieta: Kęstutis Norušis (Širvintos, Kryždirbystė), Joana Imbrasienė (Vilniaus raj., Karpiniai), Raisa Valdajevaitė (Vilnius, Pirštinės)

III-oji vieta: Aleksandras Tarabilda (Vilnius, Kryždirbystė), Klaidas Navickas (Vilnius, Karpiniai), Evaldas Kapčius (Vilnius, Kalvystė).
2007 m spalio mėn Š.m. spalio 27 d. Raseiniuose įvyko tapybos, grafikos ir karpinių parodos-konkurso uždarymas, skirtas Lietuvos dainiaus Jono Mačiulio Maironio 145-osioms gimimo metinėms pažymėti.
2007-10-06

mt_none

 

ALYTUJE vyko respublikinė derliaus šventė ,,Jievaro turtai - 2007''. Sodo, daržo gėrybes, tradicinius amatus, gyvąją tautodailę, kulinarijos paveldą pristatė 10 šalies apskričių. Vilniaus miesto savivaldybei atstovavo Vilniaus tautodailininkai. Meno kūrėjas Klaidas Navickas pristatė savo kūrybą: karpinius ir liaudiškosios grafikos paveikslus, specialai šiai šventei sukūrė didžiausią karpinį 210x130cm. ir mažiausią ,,Dzūkelio'' atvaizdą, kuris sutilpo 10x15 mm plote. Būtent už šį kūrinį K.Navickui buvos skirta Žemės ūkio ministrės nominacija. Tautodailininkė-meno kūrėja Laimutė Fedosejeva pristatė karpinių ekspoziciją, bei iškarpė ilgiausią karpinį - 50 metrų ilgio užuolaidėles, kuriomis papuošė visus Vilniaus apskrities kiemus. Scenoje puikavosi L.Fedosejevos sukurti paveikslai.

Pažymėtina, kad tautodailininkų seklyčioje buvo mokoma karpyti, bei čia pat atsispausti šventųjų ,,abrozdus''. Liaudies meistrai Michal Jankovski ir Romas Kulpavičius drožinėjo prieverpstes ir skulptūrėles. Seklyčioje apsilankė daug garbių
svečių: Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, Vyr.komisaras Vytautas
Grigaravičius, Seimo narys Viktoras Rinkevičius ir kt. Grįžome puikiai nusiteikę, apdovanoti dovanomis, skaniai pavaišinti nuoširdžių Švenčionių ir Širvintų šeimininkių.

2007 m. . rugsėjo 28-29 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija ,,Moterų verslo konkurencingumo didinimas Lietuvoje ir Europoje''. Į šią konferenciją buvo pakviestos Vilniaus tautodailininkės. Konferencijoje dalyvavo viešnios iš Didžiosio Britanijos, Latvijos, Italijos, Danijos. Pranešimus apie moterų verslo sunkumus, plėtros skirtumus, užimtumą Lietuvoje skaitė Lygių galimybių ir sanglaudos ekonomikos instituto direktorė prof.habil. dr. O.Rakauskienė, prof.dr. Vida Kanopienė, M.Romerio universitetas, Dr.R.Melnikienė ir kt.
Vilniaus tautodailininkės pristatė takomųjų darbų parodą. Eksponavo siuvinėtas ir nertas staltieses, margučius, pynimo ir juvelyrikos darbus, tradicines pirštines, juostas. Paroda susilaukė gerų atsiliepimų, tikimąsi tolimesnių bedradarbiavimo formų.
2007 m. rugsėjo 21-23 d.

Vilniaus mezgėjos dalyvavo tarptautiniame Vilniaus miesto projekte ,,Menas netikėtose erdvėse".
2007 m. rugpjūčio 28 d. - spalio 30 d.

Vilniaus apskrities viršininko administracijos patalpose ( VI a.) Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija eksponavo vilniečių moksleivių darbus, skirtus Rugsėjo 1-osios šventės - Mokslo ir žinių dienos proga.

Parodos organizatorė ir projekto ,,Pažinkime savo tautos meną'' vadovė tautodailininkė-meno kūrėja laimutė Širvydienė.