2006-12-21   Kultūros ministras Jonas Jučas įteikė Kultūros ministerijos premiją ,,Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės tradicijų išsaugojimą ir perdavimą'' tautodailininkui Meno kūrėjui Vytautui Valiušiui iš Utenos rajono Leliūnų miestelio.
2006-12-16   Marijampolėje įvyko Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda AUKSO VAINIKAS 2006.

Laureatų vardus ir AUKSO VAINIKUS pelnė:
VALĖ BABINSKIENĖ, audėja iš Vilkaviškio
KAZIMIERAS STRIAUPA medžio drožėjas iš Plungės rajono

Vilniaus krašto tautodailininkai-meno kūrėjai apdovanoti premijomis ir specialiaisiais komisijos prizais:

Odeta Bražėnienė, Utena, II-oji premija grafika
Vytautas Valiušis, Utena, II-oji premija keramika

Klaidas Navickas, Vilnius, specialus komisijos prizas karpiniai
Evaldas Kapčius, Vilnius, specialus komisijos prizas kalvystė
2006-11-10   ,,Nalšios'' muziejuje Švenčionyse, įvyko Vilniaus apskrities liaudies meistrų konkursinės parodos ,,Aukso vainikas 2006'' atidarymas. Buvo paskelbti regioninio turo parodos-konkurso nugalėtojai, kuriems atsižvelgiant į konkurso komisijos rekomendacijas, įteiktos Vilniaus apskrities viršininko administracijos piniginės premijos.
Pirmųjų vietų laimėtojai įgyja teisę dalyvauti respublikiniame ture ir siekti ,,Aukso vainiko'' nominacijos.

Vaizdinės dailės srityje pirmoji vieta paskirta Klaidui Navickui. Popieriaus karpiniai. Premija-1000 Lt.
antroji vieta paskirta Joanai Imbrasienei. Popieriaus karpiniai. Premija-500 Lt.
trečioji vieta paskirta Joanai Zinkevičienei. Tapyba. Premija-500 Lt.

Taikomosios dailės srityje pirmoji vieta paskirta Evaldui Kapčiui. Kalvystė. Premija-1000 Lt.
antroji vieta paskirta Monikai Kriukelienei. Audimas. Premija -500 Lt.
trečioji vieta paskirta Marijai Ašmonaitytei. Margučiai. Premija-500 Lt.


Paskatinamosiomis 200 Lt. premijomis apdovanoti Veronika Veikutienė, Aušrutė Mockevičienė,Matilda Jucienė, Alina Alencinovič, Mindaugas Rutkauskas.
mt_none
     
2006-06-02   Molėtų krašto muziejuje atidaryta Utenos regiono ,,Aukso Vainiko'' nominacijos tautodailės darbų paroda. Parodoje dalyvavo Utenos, Molėtų, Ignalinos ir Zarasų rajono tautodailininkai. Išleistas parodos plakatas ir bukletas.

Laureatų vardus pelnė ir į respublikinį turą pateko:

Taikomosios dailės srityje - Vytautas Valiušis (keramika), Utena
Vaizduojamosios dailės srityje - Odeta Bražėnienė (grafika), Utena
Taikomosios dailės srityje II-oji vieta - Aldona Karpavičienė (sodai) Zarasai III-oji vieta - Jonas Matelionis (mediniai žaislai), Molėtai.

Specialiu Molėtų raj. mero prizu apdovanota audėja Birutė Andrijauskienė iš Zarasų.

Vaizduojamosios dailės srityje: II-oji vieta Elena Vilkickienė (tapyba), Utena; III-oji vieta Petras Lopeta (tapyba), Utena

Paskatinamasis prizas - Genovaitei Adiklienei (tapyba) Utena

Utenos Viršininko administracijos Padėkos raštais buvo apdovanoti parodos organizatoriai: Zita Mackevičienė, Viktorija Kazlienė, Lina Bukauskienė, Saulė Manelytė, Nijolė Aleinikovienė. Padėkas įteikė Viršininko administratoriaus pavaduotojas Vilius Cibulskas.

LTS Vilniaus bendrijos padėkos raštus tautodailininkams įteikė pirmininkė Ramutė Kraujalienė

LTS Vilniaus bendrijos atminimo dovanomis buvo apdovanoti parodos-konkurso laureatai.

2006-04-22   Joniškyje vykusioje tautodailininkų tapybos darbų parodoje A.Varno premijai laimėti Vilniaus bendrijos 4 tautodailininkai buvo apdovanoti specialiais prizais :

Birutė Kuckaitė Žurnalo ,,Liaudies kultūra'' metinė prenumerata.
Aldona Varnienė, Virginija Guršnienė, Valentinas Šikšnys - Joniškio istorijos muziejaus specialiais prizai
2006-04-20   Utenos kraštotyros muziejuje buvo atidaryta Utenos rajono tautodailės darbų paroda. Parodoje savo darbus eksponavo 50 autorių. Tai gerai žinomų tautodailininkų Odetos Bražėnienės grafika, Vytauto Valiušio keramika, Alicijos Chojeckos nėriniai, Anelės Araminienės medžio skulptūra ir audiniai, Prano Kaziūno medžio darbų kompozicija ,,Aukštaitijos knyga'',Petro Lopetos, Elvyros Žemaitienės, Elenos Vilkickienės tapyba. Pažymėtina, kad šioje parodoje gausu debiutantų, kurių darbai atkreipė komisijos dėmesį. Genovaitės Adiklienės, Petro Dailydavičiaus, Birutės Valiukienės tapybos darbai, Giedrės Kiškienės, Monikos Seibutytės, Daivos Seibutienės nėriniai, Elenos Kiškienės pintos juostos.
Utenos savivaldybės lėšomis išleistas parodos bukletas. Parodoje lankėsi ir atrinko darbus į regioninį turą ,,Aukso vainiko '' nominacijai laimėti 2006 m. Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė Dr. Alė Počiulpaitė ir Laisvė Ašmonaitienė, LTS Vlniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė.
2006-02-09   Įvyko Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos ataskaitinė - rinkiminė konferencija:
  • išklausyti pirmininkės Ramutės Kraujalienės ir Revizijos komisijos pirmininkės Kauneckienės pranešimai;
  • nubalsavus už LTS Vilniaus bendrijos įstatų projekto 3.3 punktą, už nuopelnus Lietuvos etninei kultūrai LTS įkūrimo 40-mečio proga suteikti garbės nario vardai šiems asmenims:

tautodailininkams: M. Kriukelienei, V. Zaromskienei, J. Daniliauskienei, A. Aukštuoliui, M. Bičiūnienei, E. Jasėnienei, P. Damijonaitienei, A. Varnienei, A. Kudabienei ir kitiems pagalbininkams: A. Počiulpaitei, V. Šatkauskienei, Z.Mackevičienei, Z.Mikšiui, I.Seliukaitei, I.R.Merkienei.

  • išrinkti 11 tautodailininkų į Vilniaus bendrijos valdybą. Ramutė Kraujalienė vienbalsiai išrinkta bendrijos pirmininke sekančiai kadencijai.
  • priimti LTS Vilniaus bendrijos įstatai, pirmininkas įpareigotas įregistruoti įstatų pakeitimus.
  • išrinkti delegatai į LTS suvažiavimą.
mt_none
Nuotraukos S. Sasnausko
 
mt_none
NuotraukosS. Sasnausko
  Atidarytatautodailininkės Birutės Janavičienės jubiliejinė juostų paroda. Paroda skirta Tautodailininkų sąjungos įkūrimo 40-mečiui.