konkursas

 

 

Atsisiųsti

dalyvio anketą

ir konkurso nuostatus

lietuvių ir lenkų kalbomis

2021 m. rugpjūčio 27-29 d. Romoje, amžinajame mieste, iš Europos į jau šešioliktą lituanistinių mokyklų sąskrydį Draugystės tiltas Romoje - "Gintaro keliu į Amžinąjį miestą" sugūžėjo lituanistinių užsienyje veikiančių mokyklų vaikai, tėvai ir mokytojai. Šurmulys, vaikų klegenimas, gyvo susimatymo džiaugsmas, lietuvių kalba netilo visą savaitgalį.
Ačiū nepailstančioms Elze Simonkeviciute-Di Meglio ir Aurelija Orlova ir visai Italijos lietuvių bendruomenei už organizavimą ir puikų renginį!
Palangos gintaro muziejus dėka sužinojome gintaro kelią iš Baltijos jūros į skirtingus pasaulio kraštus. Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijos narės, tautodailininkė Ramutė Kraujalienė supažindino su tinklų pynimo technologijomis. Jaunoji grafikė Adelė Bražėnaitė pristatė vieną seniausių iliustracijos būdų - medžių raižinius. Lietuvos nacionalinis kultūros centras mažiesiems lituanistinių mokyklų mokiniams, jų tėvams ir mokytojams pristatė tautinius regionų kostiumus. Instrumentinis folklorinio ansamblis Ratilai vedė gyvojo folkloro pamoką. O pažintis su dviračių sportu prasidėjo kartu su Lietuvos dviračių sporto čempione, pasaulio čempione, Italijoje gyvenančia Edita Pučinskaite.
Be kultūrinės dalies vyko svarbi diskusija, kaip padidinti lankančių lituanistines mokyklas mokinių skaičių, kaip mokytojams dirbti su dvikalbiais ir trikalbiais vaikais, kaip motyvuoti tėvus vesti vaikus į savaitgalines mokyklas.
Renginį vainikavo ir didelį džiaugsmą suteikė sekmadienį Vatikane popiežiaus Pranciškaus Viešpaties Angelo maldos metu tartas palaiminimas, skirtas Lietuvos mokytojams, mokiniams ir tėvams.
O kitais metais "Draugystės tiltas" keliauja į Graikiją!

2021 m. birželio 30 d. Prezidento Dekretu buvo suteikti valstybiniai apdovanojimai.

Sveikiname Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkę

Ramute Kraujalienę, gavusią ordiną "Už nuopelnus Lietuvai"

         2021 m. balandžio 13 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko Utenos tautodailininkų klubo ,,Svirnas“ darbų parodos-konkurso, ,,Aukso vainiko“ tautodailės darbų atranka regioninei parodai.

Komisija:Ramutė Kraujalienė, Milda Gutauskienė, Jovita Nalevaikienė, Zita Mackevičienė ir Zita Indriūnienė atrinko 47 autorių darbus:  Anelė Araminienė (audimas, tapyba), Aušra Banuškevičiūtė (nėriniai), Danutė Blažienė (tekstilė), Adelė Bražėnaitė (grafika),  Aušra Būgienė (karpiniai), Angelė Dikmonienė (tapyba), Irena Eitminavičienė (sodai), Tadas Gurkšnys (drožyba), Zita Indriūnienė (sodai), Gita Juškėnienė (karpiniai), Giedrius Juodis (drožyba), Julija Kaminskienė (pintinės juostos), Milda Karpovienė (žaislai), Zenė Karvelienė (verbos), Elena Kiškienė (mezginiai), Giedrė-Kristina Kiškienė (mezginiai), Justina Kulbačiauskaitė Žebelienė (keramika), Edita Kušleikienė (margučiai), Jūratė Lukšienė (papuošalai),  Alvydas Mažeikis (akmens skulptūra,  Loreta Motiejūnienė (tapyba), Nijolė Nagienė (tapyba), Valerija Nagienė (siuvinėjimas),  Lina Paukštienė (karpiniai), Danutė Pleitienė (pynimas iš vytelių), Rita Raslanienė (mezginiai), Marija Rinkevičienė (sodai), Daiva Seibutienė (mezginiai), Alvydas Seibutis (drožyba), Rasa Slesoriūnienė (karpiniai), Nijolė Smailienė (mezginiai), Julija Stankevičienė (mezginiai),  Aleksandra Stasytienė (žolynų kompozicijos), Vaida Svigarienė (karpiniai), Vytautas Šemelis (drožyba), Stanislava Šinkūnienė (siuvinėjimas), Antanas Štaras (drožyba), Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė (grafika), Ramutė Tutinienė (sodai), Audra Udrienė (sodai,verbos), Alvyda Vaiginienė (sodai), Eugenijus Vanagickas (kalvystė), Rūta Vanagickienė (karpiniai), Vanda Valiušienė (keramika), Liuba Volkova (odos gaminiai),  Žilėnas Domantas (vytinės juostos).
Linkime tautodailininkams sėkmės ruošiantiems eksponatus regioninei parodai, kuri planuojama spalio mėnesį.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos
Utenos skyriaus pirmininkė
Zita Indriūnienė

VERBŲ IR SODŲ PARODAI PETERBURGE (2021  BALANDŽIO 5  GEGUŽĖS 5)
DALYVIŲ SĄRAŠAS

Verbų rišėjai

1.DANUTA VIŠNEVSKA  VILNIAUS MIESTAS
2. AGATA GRANICKA
3. JUZEFA URBANOVIČ
4. FRANCIŠKA ZAPOLSKAJA
5. OLIA KUNICKA
6. LEOKADIJA ŠALKOVSKA
7. STANISLAVA VASILEVSKA
8. VIKTORIJA TATOL
9. JOVITA BALČIŪNIENĖ
10.RASA BALČIŪNIENĖ

11. IRENA JODKO        VILNIAUS RAJONAS
12. JANINA NORKŪNIENĖ
13. JANINA ZAMARA 
14. TERESA MICHALKEVIČ
15. IRENA KUNICKA
16. ALINA RYNKEVIČ –ALENCINOVIČ
17. RENATA RYNKEVIČ – JANČIAUSKIENĖ
18.STANISLAVA RYNKEVIČ
19. ZOFIJA ŠOCIK
20. NATALIJA MENŠIKOVA
21.VALERIJA GOTOVTIENĖ

22. EUGENIJA BAKŠIENĖ   VARĖNOS RAJONAS
23. EDITA KUŠLEIKIENĖ  UTENA
24. ZENĖ KARVELIENĖ  UTENA
25. IRENA POMARNACKA TRAKŲ RAJONAS
26. SILVESTRAS POMARNACKIS

SODŲ RIŠĖJOS

  1. ROMA GUDAITIENĖ       VILNIAUS MIESTAS
  2. DANUTĖ NORVAIŠIENĖ
  3. JANINA PAVLIUKEVIČIENĖ    ŠVENČIONIŲ RAJONAS
  4. IRENA EITMINAVIČIENĖ  UTENA
  5. AUDRA UDRIENĖ
  6. RAMUTĖ TUTINIENĖ
  7. MARIJA RINKEVIČIENĖ
  8. ZITA INDRIŪNIENĖ

ŽOLYNŲ PAVEIKSLAI ROMA GUDAITIENĖ  VILNIUS
ŽOLYNŲ KOMPOZIJOS  LINA BŪDIENĖ  VILNIUS

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI