Tautodailininko-meno kūrėjo dovanos

Tautodailininkas-meno kūrėjas Valerijus Bodiajus, švenčiantis 55-erių metų sukaktį, nusprendė savo kūrybinį turtą
- tapytus ir akvarele lietus paveikslus padovanoti Lietuvos muziejams ir mokykloms:

Lietuvos dailės muziejui padovanota 90 paveikslų,
Lietuvos Nacionaliniam muziejui - 90 paveikslų,
VU Užsienio kalbų institutui - 20 paveikslų,
Lietuvos Genocido muziejui - 20 paveikslų,
Grūto parkui - 20 paveikslų,
Bažnytinio paveldo muziejui prie Vilniaus archivyskupijos kūrijos skyriaus - 20,
Vilniaus rajono Marijampolio vidurinei mokyklai - 20 paveikslų,
Vilniaus rajono Buivydiškių vidurinei mokyklai - 10 paveikslų,
Jaunųjų turistų centrui - 40 paveikslų,
Viešbučiui ,,Arimorė" - 10 paveikslų.

Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija didžiuojasi kilniu Valerijaus Bodiajaus poelgiu ir linki kūrėjui
didžiausios kūrybinės sekmės. Geri darbai niekada nelieka nepastebėti.