2021 m. biržeio 30 d. Prezidentas  įteikė ordiną "Už nuopelnus Lietuvai"  Ramutei Kraujalienei