Primityviosios tapybos ir medžio skulptūros paroda Olštyne

2013 m. birželio 10 dieną, Olštyno (Lenkijos Respublika) filharmonijos patalpose atidaryta lietuvių primityviosios tapybos ir medžio drožėjo Algirdo Juškevičiaus skulptūrų paroda.

Primityviosios tapybos darbų pagrindą sudaro 2012 metų respublikinės konkursinės parodos Monikos Bičiūnienės premijai

laimėti dalyvių paveikslai. Parodoje eksponuojami Genovaitės Adiklienės, Anelės Araminienės, Stanislavos Bijeikienės, Alfonso Blažio, Angelės Viburytės-Braknienės, Virginijaus Buivydo, Daivos Dlugoborskienės, Jolitos Draskinaitės, Ramutės Gylienės, Virginijos Guršnienės, Elenos Jankauskienės, Jūratės Jaronienės, Veronikos Juodagalvytės, Reginos Juodžbalienės, Anelės Kairaitienės, Cirilio Kvietinsko, Petro Lopetos, Vytauto Pastarnoko, Tersės Simanaitienės, Aleksandro Spundzevičiaus, Renės-Bičiūnaitės Sriubiškienės, Aldonos Stungurienės, Eugenijos Valinčienės, Joanos Zinkevičienės, Dalios Žalimienės, Irenos Suveizdienės, Valerijos Gervienės, Jolantos Mikulėnienės, Margaritos Petkutės-Juškevičienės tapybos akvarelės technikomis sukurti darbai.

 

Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos kultūros ministerijos regioninio kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos ambasados Lenkijoje kultūros atašė Rasa Rimickaitė, Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno rinkinio saugotoja menotyrininkė Marija Kuodienė, žurnalo ,,Liaudies kultūra“ redaktorius Juozas Šorys, LTS Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė.

Į atidarymą atvyko Olštyno miesto valdžios atstovai, verslininkai, liaudies meistrai, televizija. Susitikimo metu abi šalys sutarė, kad renginys išties naudingas abiejų kaimyninių šalių kultūros pažinimui ir kultūriniam bendradarbiavimui. Sutarta toliau plėtoti kultūrinius mainus, o ši paroda dar bus parodyta dviejuose Varmijos-Mozūrų vaivadijos miestuose.

Parodos rengėjai: Lietuvos ambasada Lenkijos Respublikoje, Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija, Olštyno miesto municipalitetas. Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.