Monikos Bičiūnienės vardo primityviosios tapybos konkurse 2010 m. I-mą vietą laimėjo Jolita Draskinaitė, II-rą -Vytautas Pastarnokas, III-čią - Renė Stanislava Bičiūnaitė-Sriubiškienė