RESPUBLIKINĖS VAIKŲ KŪRYBOS POPIERIAUS KARPINIŲ
PARODOS-KONKURSO NUOSTATAI

Patvirtinta:
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno
Kūrėjų bendrijos valdybos posėdyje
2012-04-17

 1. KONKURSINĖS PARODOS CHARAKTERISTIKA

Vaikų kūrybos popieriaus karpinių paroda-konkursas yra skirtas svarbiai, iki šių dienų išlikusiai liaudies meno šakos krypčiai –popieriaus karpinių populiarinimui Lietuvoje ir užsienyje.
Lietuvoje seniausias popierius , išlikęs iki šių dienų –XIV-o a. pabaigos Didžiojo kunigaikščio Vytauto laiškai, o popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti XVI-ame a., kai Vilniuje buvo įkurtas popieriaus malūnas. Populiarūs buvo namų interjero puošybos karpiniai: lempų gaubtai, paveikslų, veidrodžių rėmai, lango užuolaidos. Karpyti-dekoratyviniai paveikslai tapo populiarūs šeštajame XX a. dešimtmetyje, jų populiarumas tęsiasi iki šių dienų. Tikėtina, kad ši konkursinė popieriaus karpinių paroda ras atgarsį vaikų kūryboje, kaip viena iš labiausiai prieinamųjų kūrybos priemonių. Toliau tęs šią labai svarbią vaizduojamosios dailės tradiciją per savo talentą.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Respublikinės vaikų popieriaus karpinių konkursinės parodos organizatorius- Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija.
Partneriai: LTS Vilniaus bendrija, Vilniaus įgulos karininkų ramove.

Parodos tema - “Traukos taškas”:

  • Lietuva, jos gamta, paminklai ir įdomiausios vietos,
  • miestas, kaimas, kuriame aš gyvenu ir kurį taip myliu,
  • mano namai - vieta, kurioje gyvena mano šeima,
  • mano kambarys - mano karalystė,
  • įspūdžiai.

II.KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Skatinti vaikų kūrybingumą.
 • Skatinti Lietuvos vaikų pagarbą sau ir savo kraštui.
 • Skatinti tautodailininkų edukacinę veiklą.
 • Propaguoti ir vystyti Lietuvos karpymo iš popieriaus mokyklos tradicijas.
 • Suteikti įvairių mokyklų ir neformaliojo mokymo organizacijų atstovams viešai pristatyti savo kūrybinius pasiekimus.
 • Skatinti tautodailininkus edukacinei veiklai.
 • Atrinkti darbus į II Tarptautinio vaikų-karpytojų festivalio parodą (2012 m. rugpjūčio mėn. Miunchene).

IIIDALYVIAI

Parodai priimami darbai vaikų iki 18 metų.
Vertinant darbus vaikai skirstomi į tris grupes:
I grupė – vaikai iki 8 metų;
II grupė – 9–14 metų;
III grupė – 15–18 metų.

IV.REIKALAVIMAI DARBAMS

 • Į parodą priimami karpiniai.
 • Darbų tematika turi atitikti paskelbtai temai.
 • Parodai teikiami darbai turi būti sukurti savarankiškai.
 • Konkursui pateikiamų karpinių didis - iki A3 formato.
 • Vienas kūrėjas gali pateikti iki 5 darbų (autoriai pristatę vieną darbą konkurse nedalyvauja).
 • Darbai turi būti pilnai paruošti eksponavimui (įrėminti su darbo metrika).

V. PARODOS PARUOŠIMO EIGA IR TVARKA

 • Paroda įvyks 2012 metų birželio mėnesį. Informacija apie parodą skelbiama respublikinėje spaudoje;
 • Darbai priimami iki 2012 m. birželio 4 dienos.
 • Darbai bus sugrupuojami pagal amžiaus grupes.
 • Organizatoriai turi teisę į darbų atranką.
 • Darbus vertina specialiai sukurta komisija. Komisiją sudaro Organizatorių ir rėmėjų atstovai, meno kūrėjai, menotyrininkai.
 • Parodos dalyviai gauną dalyvavimą patvirtinančius diplomus.
 • Atrinkti darbai siunčiami į II Tarptautinio vaikų-karpytojų festivalio parodą (2012 m. rugpjūčio mėn. Miunchene).
 • Darbai pristatomi į Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendriją, Vytenio g. 13, LT-03112 Vilnius
 • Kontaktams: Ramutė Kraujalienė - 8-5 2339509

Laimutė Fedosejeva – 8612 73309

Darbo metrika (užpildoma kiekvienam darbui):

ATVIRA TAUTODAILININKŲ – KARPYTOJŲ MOKINIŲ DARBŲ PARODA, Vilnius, 2012

Autoriaus vardas, pavardė:

 

Amžius:

 

Miestas:

 

Mokykla/susivienijimas:

 

Adresas:

 

Telefonas:

 

Mokytojas:

 

Mokytojo kontaktai:

 

Darbo pavadinimas:

     

Darbo formatas:

 

Sukūrimo metai:

 

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene