Patvirtinta Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos valdybos posėdyje
2014-02-28

Tarptautinės popieriaus karpinių parodos ,,Pasaulio popieriaus karpiniai – 2015“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Paroda skirta tradicinei dailės krypčiai - popieriaus karpiniams (paper cutting). Joje pateikiami geriausių Lietuvos ir pasaulio meistrų, kuriančių iš popieriaus, darbai.
 2. Karpinių meną vysto ir liaudies meistrai, ir profesionalūs dailininkai, jis yra pripažintas visame pasaulyje: Lietuvoje – tai karpiniai, Lenkijoje – wycinanki, Baltarusijoje ir Ukrainoje – vytinanka, vyrazanka, vytynanka, Rusijoje – вырезание из бумаги, Didžiojoje Britanijoje – silhouettes, Olandijoje - knippen, Vokietijoje - scherenschnitte, Meksikoje - papel picado, Prancūzijoje – degoupage, Kinijoje ir Japonijoje ši dailės kryptis turi net ne vieną pavadinimą. Paroda padės išryškinti įvairių šalių popieriaus karpinių tradicijas bei naujas tendencijas.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Parodos „Pasaulio popieriaus karpiniai -2015“ tikslas - atskleisti įvairių šalių popieriaus karpinių raidą, pristatyti kūrėjus.
 2. Parodos uždavinys:
 3. suburti kiek galima daugiau meistrų ir sudaryti sąlygas jiems susipažinti ir pristatyti savo kūrybą;
 4. kuo plačiau paskleisti informaciją apie karpinių unikalumą ir išskirtinumą;
 5. skatinti natūralią šios dailės krypties tąsą;
 6. Užtikrinti tradicijų puoselėjimą ir naujų kūrybinių idėjų sanglaudą;
 7. išleisti parodos katalogą 3 kalbomis.

III. DALYVIAI

 1. Parodoje gali dalyvauti įvairių šalių gyventojai nuo 18 metų.
 2. Dalyviai garantuoja ir atsako už savo pristatytų darbų (kūrinių) originalumą.

IV. ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI

 1. Parodą organizuoja Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija, Viliaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija, Lietuvos nacionalinis muziejus.
 2. Prie parodos rengimo gali prisidėti užsienio šalių, kuriose yra populiarūs karpiniai ambasados, įvairių šalių kūrybinės organizacijos.
 3. Parodą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras.
 4. Parodos rėmėjai gali būti ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys.
 5. Organizatoriai viešina informaciją apie parodos rėmėjus, partnerius parodos kataloge, spaudoje, internete.

V. PARODOS organizavimo TVARKA

 1. Kiekvienas autorius parodos organizatoriams elektroniniu paštu (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) pateikia dalyvio anketą ir iki 4 popieriaus karpinių, sukurtų per pastaruosius 5 metus kopijas (ne mažiau 150 dpi).
 2. Dalyvių paraiškos (anketos) priimamos iki 2015 m. sausio 15 dienos.
 3. Organizatorių sudaryta ekspertų komisija atrenka po 2 dalyvių darbus. Komisija turi teisę ir neatrinkti pageidaujančio dalyvauti darbų. Autoriaus šalies kūrybinių organizacijų rekomendacijos laikomos privalumu.
 4. Ekspertų komisija atrinktų darbų autorių sąrašą paskelbia internete ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 1 d. http://www.vilniaustautodaile.lt.
 5. Atrinkti darbai priimami iki 2015 m. spalio 15 dienos (siunčiant paštu, siuntos žyma turi būti ne vėlesnė kaip 2015 m. spalio 1d.). Adresas siuntoms: Vytenio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-03112, Lietuva. Kiekvienas pristatytas parodai darbas privalo turėti kūrinio pasą –anketą (Priedas Nr. 2)
 6. Darbų pristatymo parodai būdą pasirenka pats autorius. Organizatoriai neatsako už darbų pristatymą bei nekompensuoja pristatymo išlaidų. Esant galimybei, darbai gaili būti pristatomi per šalių, kuriuose gyvena kūrėjai, ambasadų ar Lietuvos ambasadų tose valstybėse diplomatines siuntas.
 7. Darbų grąžinimas. Autoriai gali palikti darbus Lietuvos nacionalinio muziejaus fondui (autoriai gaus dovanojimą patvirtinantį dokumentą), pagal pageidavimą darbai gali būti grąžinti autoriui (jo sąskaita, arba atsiimant per savo šalies ambasadas).
 8. Paroda planuojama 2015 m. gruodžio mėnesį Lietuvos nacionaliniame muziejuje (data tikslinama, informacija skelbiama http://www.vilniaustautodaile.lt).
 9. Parodos metu bus surengta konferencija „Popieriaus karpiniai – 2015. Raida, perspektyvos“. Pranešimų temos registruojamos iki 2015 m. sausio 31 dienos (elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.). Pranešimai pristatyti iki 2015 m. spalio 1 dienos bus išspausdinti konferencijos medžiagoje.
 10. Organizatoriai parodos ir konferencijos dalyvių atvykimo ir gyvenimo Vilniuje išlaidų nekompensuoja.

VI. EKSPERTAI

 1. Parodai pristatytus kūrinius vertina organizatorių sudaryta ekspertų komisija, atsižvelgdama į įprastinius meniškumo kriterijus.
 2. Komisijos sudėtis tvirtinama Viliaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijos valdybos posėdyje.
 3. Informacija apie Ekspertų komisijos sudėtį skelbiama internete (http://www.vilniaustautodaile.lt) iki 2015 m. vasario 15 d.

VII. VIEŠINIMAS

 1. Paroda viešinama Lietuvos žiniasklaidoje ir internetinėje erdvėje.
 2. Kvietimai prisidėti prie parodos rengimo bus išsiųsti Lietuvos savivaldybių administracijoms bei užsienio šalių ambasadoms, reziduojančioms Lietuvos Respublikoje.

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene