2021-01-20 Romai Gudaitienėi, skirtas specialus Lietuvos nacionalinio kultūros centro diplomas ,,Už precizišką karpimo techniką".

Popieriaus karpytojų paroda ,,Lietuviškos legendos popieriaus karpiniuose" skirta Nikolajaus Rericho atminčiai keliauja toliau. Po Sortavalos planuojama atidaryti Petrozavodske. Išleistas albumas

Karpinių paroda Sortavaloje

JONO BUGAILIŠKIO Vaikų žaislų ir muzikos instrumentų paroda


Aušros vartų g. 17-10, Vilniuje nuo 2020 m. gruodžio 7 d.  veikia tautodailininko Jono Bugailiškio Vaikų žaislų ir muzikos instrumentų paroda.

     Turbūt sutiksite, kad sąvoką „vaikas“ sunku atsieti nuo sąvokos „žaislas“. Vaikystės žaislai padeda pažinti pasaulį. Keičiasi kartos, keičiasi ir vaikų žaislai. Kažkada landžiodamas po apleistą kaimynų vienkiemį, aptikau dėžutę. Smalsumo vedamas atidariau, o joje buvo gražiai sudėti mediniai žaislai. Jie mane ir paviliojo. Daugelį metų juos saugojau, jie buvo mano įkvėpimo šaltinis. Kai supratau, kad tuos žaislus geriau už mane gali išsaugoti Lietuvos nacionalinis muziejus, kreipiausi į muziejininkes. Tad dabar mano radinį saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. O aš, kai pavargstu nuo tikslumo ir atidumo reikalaujančių kūrybinių medžio darbų, paimu nuo jų likusias skiedras ir drožiu žaislą Vaikui.

     Žmogų nuo gimimo supa mylintys tėvai, įvairūs žaislai ir muzikos garsai. Jei pažvelgsime į liaudies muzikos instrumentus, tai sunkiai galėsime pasakyti, ar tai vaikų žaislas, ar primityvus muzikos instrumentas. Koks 20 amžiaus vaikas, nesvarbu, kur gyveno – mieste, kaime ar vienkiemyje, nebandė sau pasidaryti birbynėlės ar švilpynės, tarškynės ar barškučio? Žiemos vakarais šeimose buvo graži tradicija – tėvui kankliuojant kartu visiems padainuoti.

     Norisi skubančiam 21 amžiaus vaikui parodyti, kaip žaidė ir kokia aplinka supo 19 a. pab.-20 a. pr. jo bendraamžius. Žaislai labai įvairūs, turintys sąsajas su muzikos instrumentais arba skatinantys erdvinį mąstymą, padedantys suvokti matematiką ar lavinantys rankos taiklumą. Norėčiau, kad parodoje vyresnės kartos žmonės prisimintų savo vaikystės akimirkas ir suvoktų, kaip toli ir greitai mes nuėjom per tą šimtmetį. Tikiu, kad nėra dabarties be praeities, kaip ir ateities be dabarties.                        

     Lietuvos kultūros tarybos dėka buvo galimybė savo kolekciją papildyti kuriant muziejuose išsaugotų vaikų žaislų kopijas ir sukurti kilnojamąją parodą. Parodos  lankymas dėl visiems suprantamų priežasčių tapo komplikuotas. Lieka viltis, kad virusui atsitraukus ir visiems išlaisvėjus sulauksiu lankytojų. Paroda sukurta taip, kad ją bus lengva transportuoti.  Pirmiausia parodą, kaip ir esu sutaręs vyks  Lietuvos etninės kultūros globos tarybos salėje J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius.

Daugiau informacijos
Jonas Bugailiškis
Tel. 8652 36613

    Paroda, skirta dailininko Nikolajaus Rericho atminimui, eksponuojama Valstybiniame Rerichų šeimos muziejuje Sankt Peterburge

     Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus ir Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijos vienija liaudies menininkus iš Vilniaus ir Utenos regionų, kitų Lietuvos miestų. Asociacijų pagrindinis uždavinys – liaudies meno tradicijų propagavimas ir tęstinumas. Siekiant įgyvendinti keliamus tikslus- bendrija telkia ir organizuoja įvairių žanrų : audinių, mezginių, medžio drožybos, kalvystės, tapybos, margučių , verbų, popieriaus karpinių kolektyvines parodas, konkursus, vykdo edukacinius projektus įvairaus amžiaus grupėms, dalyvauja tarptautiniuose folkoro festivaliuose, konferencijose, mugėse.

    Popieriaus karpiniai – tai vienas iš labiausiai populiarinamų liaudies dailės žanrų. Bendrijos pastangomis , net tris kartus organizuotos tarptautinės karpinių parodos Vilniuje: 1989,1995 ir 2015 metais - Lietuvos  Nacionaliniame muziejuje, kurioje savo darbus pristatė 138 autoriai iš 13 šalių: Baltarusijos, Italijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos, Lenkijos, Moldovos, Ukrainos, Vokietijos, Lietuvos. Parodos autorių kūrybą, galime pamatyti pasklaidžius parodos ,,Karpinių Kalėdos“ katalogą.

Paroda atidaryta Utenos kraštotyros muziejuje. Daugiau apie parodą

dublinas2011

2011 m. kovo 11-13 dienomis Dubline (Airija) įvyko Kaziuko mugė, kurią organizavo aktyvių ir pilietiškų Airijos lietuvių organizacinė grupė kartu su Airijos lietuvių bendruomene tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje. Minėtoje Kaziuko mugeje dalyvavo Lietuvos žemės ūkio ministerijos sertifikuoti tautinio paveldo amatininkai - tautodailininkai, meno kūrėjai. Amatininkus, dalyvaujančius Kaziuko mugeje Dubline 80% parėmė Lietuvos Žemės ūkio ministerija. Buvo nupirkti kelionės bilietai ir išpirktos prekybos vietos.

 

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI