Parodoje-konkurse "Šventieji piligrimai" 2013 m. I-oji vieta skirta Artūrui Janickui iš Alytaus - kūrinys ,,Šventas Jonas Nepomukas", II-oji vieta - Anelei Araminienei iš Utenos rajono - kūrinys ,, Šventiji šeima", III-oji vieta - Vytautas Liatukas iš Kauno - kūrinys ,,Piligrimas"

2008 m. balandžio mėn. 24 d. Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje atidaryta tautodailininkės-meno kūrėjos Elenos Andrulienės-Jasėnienės jubiliejinė tapybos paroda „Mano pasaulis“.
Elena Andrulienė - Pogonia herbo bajorė pagal pirmąjį vyrą Zigmą Andrulį, kurio motina buvo bajoraitė Stanislava Vambutaitė. Savo 85-tųjų metų jubiliejų pasitiko ne su padejavimais apie nugyventus metus ar negalias, bet su 60-timi naujai nutapytų paveikslų per pastaruosius penkerius metus nuo praėjusios parodos 80- čio proga.

mt_none

 

 

Jubiliejinė tapybos paroda "Mano pasaulis"

 

Elena Andrulienė — Jasėnienė gimė 1923.03.20 Panevėžio apskr., Jotainių dvaro sodininko šeimoje. 1951 m. baigė Vilniaus akušerių mokyklą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo1967 m., L T S R Vilniaus bendrijos valdybos narė (1973-2001). Tapytojų sekcijos pirmininkė (1973-2003 m.), LTSR meno saviveiklos žymūnė (1972 m.), apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu (1983 m.). Žinyno „Kas yra kas Lietuvoje 2000 m." dalyvė. (Mirė 2015 m. sausio 2 d.)


Į kūrybinį Lietuvos tautodailės sąjūdį įsitraukė apie 50 - tuosius savo gyvenimo metus. Surengė 12 personalinių parodų - vieną 1984 m. Budapešte. Dalyvavo parodose Indijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, Japonijoje. Yra paskelbusi apie 600 publikacijų Lietuvos tautodailės klausimais (reportažai, apybraižos, problematika,). Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu 2005m. spalio 25 d. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2006.02.09 suteiktas LTS Vilniaus bendrijos Garbės Nario Vardas. Yra Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė, Vyčio (Pogonia) herbo bajorė.

 

 Įvairūs atsiliepimai:

„Literatūra ir menas ", 1972 12 16. Pirmoji akvarelės ir mezginių paroda.
...Apskritai E. Andrulienės akvarelėse jauti tvirtą ranką, autorė yra įvaldžiusi akvarelės techniką, jaučia jos galimybes...


Menotyros daktarė Alė Počiulpaitė

mt_none

 „Komjaunimo tiesa", 1979 01 19.
... Vilniaus medikų tapybos parodoje Parodų rūmuose E. Andrulienės 20 darbų. Dailininkas P. Gudynas jos stilių apibūdino „akademinis - gerąja prasme"...


G . Radvilas

mt_none

 „Komjaunimo tiesa ", 1980 11 16.
...Paprasta... praeiti gyvenimo dešimtmečius, nuklotus sunkumais ir rūpesčiais, išsaugoti skaidrų žvilgsnį ir jautrią širdį. Išsaugoti energijos nerimą ir atrasti savyje kūrybinę liepsnelę — amžinos jaunystės paslaptį...


V. Žibortaitė

mt_none

„Iš 1983 m. parodos katalogo"
Elena Andrulienė - Jasėnienė -
įvairiapusis žmogus. Ji medikė. Tačiau visa neatsiejama gyvenimo dalis — visuomeninė veikla, savo ruožtu susidedanti tartum iš lygiareikšmių sričių: meninės kūrybos, žurnalistikos ir organizacinio darbo. Visa ši įvairiašakė veikla charakterizuoja E. Andrulienę - Jasėnienę, kaip energingą, veiklią, kūrybingą kultūros darbuotoją, daug prisidedančią prie dailės ir kultūros plėtotės.
 

Menotyros daktaras profesorius Vytenis Rimkus.

mt_none

 „Gimtasis kraštas" 1983 06 09
... O ir suskaičiuoti neįmanoma to paties didžiausio gyvenimo derliaus: šimtams žmonių išdalinta gerumo, noro padėti, paskatinti matyti grožį ir pačiam jį kurti ...


Z. Balaišienė

mt_none

 „Vakarinės naujienos" 1983 04 06
... Brangiausia dovana
— nuoširdus ir reiklus pokalbis su žiūrovu, siekis, kad tave suprastų. To liaudies menininkė E. Andrulienė
— jasėnienė nusipelnė taip jautriai ir atkakliai brandinusi svajonių ir kūrybos „Duona" ...


Daina Vaupšienė

mt_none

 „Vakarinės naujienos ", 1988 04 14
... E. Andrulienės tapyba patraukia paprastu moterišku nuoširdumu, per ilgus metus surastu savitu braižu, emocine nuotaika...


Giedrė Jankunaitė

mt_none

 „Tiesa"... 1992 03 08
Nebūna vienodų gyvenimų, taip nebūna ir vienodų žmonių. Kiekvienas žmogus kitoks ir kiekvienas įdomus savo praeitimi ir ateitimi, savo nueitu keliu, savo atliktais darbais ir svajonėmis. Taip ir Elena Andrulienė - Jasėnienė. Kas ji -medikė, žurnalistė, dailininkė? Na, bet apie tai ji pati... ...Žmonės sako, - "reikia turėti talentą". Ne, ne taip. Reikia turėti dideli norą, įgimtą skonį, jausti spalvas ir daug dirbti. Štai ir visas talentas. Dailė tinginių nemėgsta...


Aida Marteckaitė

mt_none

 Iš „2002 m. katalogo"
...Natiurmortuose geriausiai pasireiškia autorės meistrystė valdyti liniją, įausti jos vingius, virpesius, santykį su spalva, išryškėjimą ir tirpimą spalvinėje dėmėje, šviesotamsoįe. Švelni tapybos maniera kartais sukuria keistą „sfumatto", pereinantį iš italų viduramžių tapybos.


Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas tapytojas J.Rudzinskas

mt_none

 AV lietuviškas dienraštis „Draugas" 2003 07 05. Čikaga
...A. Šaltenis parodos autorę pavadino impresioniste. Atkreipė dėmesį į spalvų žaismą, oro virpėjimą, poetinę potekstę, romantiką, spinduliavimais E. Andrulienės —Jasėnienės darbų...


J. Godunavičienė

mt_none

 „Sveikata" 2004 . Nr. 2
...Kūryba - skaudus dalykas. Tai dvasinė būsena, reikalaujanti viso tavęs, jeigu esi kūrėjas. Kūryba — tai gyvenimo būdas, negali nubeždžioniauti, nukopijuoti, pamėgdžioti...


Med. mokslų daktaras A. Jasulaitis

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI