Tapybos darbų paroda, skirta ALDONOS VARNIENĖS (1932-2011) 80 - mečiui

2012 m. žymiai tautodailininkei ir literatei Aldonai Varnienei būtų suėję 80 metų. Ta proga, sūnūs ir Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija organizuoja autorinių darbų parodą, apibendrinančią gyvenimo ir kūrybos kelią.

Aldona Varnienė dirbo kultūros įstaigose, režisavo spektaklius, statė tautinius šokius. 1964 m. pradėjo dirbti Vilniaus ,,Dailės"
kombinate gintaro-metalo liaudies meistre. Kartu su vyru dailininku Eriku Varnu išaugino du sūnus.

Laisvalaikiu tapė paveikslus. Šis pomėgis nulėmė tolesnį jos kūrybinį gyvenimą. A.Varnienė buvo prie Lietuvos liaudies meno draugijos kūrimosi ištakų, 1966 m. tapo šios organizacijos nare. 2006 m. už nuopelnus Lietuvos etninei kultūrai suteiktas garbės nario vardas, Kultūros ministerija suteikė meno kūrėjo statusą.

Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijole ŠniokienėDr.Alė Počiulpaitė ir Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas AukštikalnisPaminėti A.Varnienės atminimą susirinko daug žmonių...Kalba dailininkas Rimas BičiūnasVilniaus tautodailininkų pirmininkė Ramutė Kraujalienė

Dailės darbai buvo eksponuoti Monrealyje, Lenkijoje, Vokietijoje, Alžyre, Maskvoje, Sankt Peterburge, Baltarusijoje ir kt. A.Varnienė aktyviai dalyvavo respublikinėse liaudies meno parodose ir konkursuose. Suruošė daug personalinių parodų. Jos sukurtų gintaro papuošalų ir tapybos darbų įsigijo Rokiškio, Obelių, Joniškio, Palangos ir Vilniaus muziejai. Daugelį kūrinių autorė dovanojo. Papuošalų kolekcijas įsigijo amerikiečiai, japonai, Dnijos Karalienė, žymi rusų aktorė Liudmila Čiursina ir kt.

Aldonos Varnienės talentai skleidėsi ir produktyvia literatūrine veikla, kurią vainikavo išleistos knygos ,,Šulinys" (1993), ,,Eilėraščiai". ,,Katalogas" (2000), ,,Karnavalas" (2001). Paskutiniais gyvenimo metais autorė paruošė spaudai atsiminimų knygą apie vyrą.

Aldona Vrnienė paliko ne tik pluoštą kūrybos darbų, bet ir nebaigtų sumanymų, kuriuos ilgainiui žada įgyvendinti jos vaikai,
vaikaičiai, bendraudami su muziejais ir leidyklomis.

Parodos atidarymas balandžio 15 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio 13.