2010 liepos 24 d. Rokiškio rajone prasidėjo renginiai skirti dailininkės primityvistės Monikos Bičiūnienės 100-osioms gimimo metinėms.

Renginys skirtas Monikai Bičiūnienei paminėti2010 m. liepos 24 d. Rokiškio krašto muziejuje įvyko Monikos Bičiūnienės tapybos darbų paroda, skrta autorės 100-mečiui. Parodos atidaryme dalyvavo Rokiškio m. valdžios atstovai, sūnus dailininkas Rimas Zigmas Bičiūnas, menotyrininkė Nijolė Tumėnienė, Dr. Alė Počiulpaitė, Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė.

Paroda eksponuojama trijose salėse: darbai iš R.Z. Bičiūno asmeninės kolekcijos, Rokiškio krašto muziejaus. Didelę dovaną pateikė Rokiškio krašto muziejus; išleistas spalvotas renginių katalogas ,,Nuo Dūminės gryčiutės iki Gugenheimo muziejaus". Įvadinis straipsnis Marijonos Miliauskienės, apie tapytojos kūrybą straipsnį paršė menotyrininkė Nijolė Tumėnienė.

2010 07-12 -2010 07 17 vyko Respublikinis tapytojų pleneras, jame dalyvavo vilnietės laimutė Širvydienė ir Danguolė Raudonikienė. Parodos ekspozicija pristatyta š.m. liepos 24 d.
Surengta Monikos Bičiūnienės tapybos darbų paroda jos gimtojo Pandėlio bibliotekoje. Mokinių piešinių konkursinė kūrybos darbų paroda Rokiškio krašto muziejuje ir Pandėlio Gimnazijoje. Parodos prizininkus apdovanojo dailininkas Rimas Bičiūnas, Rokiškio krašto muziejus. Tą pačią dieną Pandėlyje, prie gimnazijos pasatato, kur dirbo Monika Bičiūnienė pastatytas ir pašventintas skulptoriaus Almanto Sriubiškio koplytstulpis, skirtas Monikai Bičiūnienai.