Parodoje-konkurse "Šventieji piligrimai" 2010 pirmąją vietą užėmė medžio drožėjas iš Telšių r. Pranas Dužinskas (kūrinys „Piligrimas“).

Rūpinimasis etnine kultūra nėra tik tautos garbės reikalas – jis svarbus jos gyvavimui ir išlikimui. Vilniaus krašto tautodailininkai aktyviai dalyvauja konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“, šiemet regioninė paroda organizuojama Ukmergėje, net 154 meistrai iš Vilniaus miesto, Elektrėnų, Širvintų, Ukmergės, Švenčionių, Šalčinin-kų, Trakų, Vilniaus rajonų pristatė virš 600 kūrinių.
Džiaugemės apskrities liaudies meno kūrėjų pasiekimais, nuoširdžiai dėkojame visiems parodos dalyviams už tradicijų puoselėjimą už nenuilsomą kūrybinę veiklą.

Organizatoriai

____________________________________________

Vilniaus apskrities viršininko administracija
Lietuvos Tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Ukmergės rajono savivaldybės administracija

 

VILNIAUS APSKRITIES
KONKURSINĖ
LIAUDIES MENO PARODA
„AUKSO VAINIKAS – 2008“

 


Parodos kuratoriai:
Aldona Jeleniauskienė, Ramutė Kraujalienė
Ekspozicijos autrorius – Egidijus Darulis

PARODOS DALYVIAI


AUDIMAS
Balčiūnaitė – Mikštienė Alytė, Švenčionių r.
Garbauskienė Agnietė, Švenčionių r.
Garlaitė – Ankienenė Brigita, Švenčionių r.
Jablonskaitė Elena, Švenčionių r.
Jasevičienė Juzefa, Trakai
Krikštalionienė Amilija, Trakai
Kujalienė Inga, Švenčionių r.
Miškinienė Malvina, Trakai
Narkevičienė Aldona, Trakai
Sabaitienė Bronislava, Trakai
Šakevičienė Danutė, Trakai

 

FLORISTINIAI PAVEIKSLAI
Gudaitienė Roma, Vilnius

 

GRAFIKA
Fedosejeva Laimutė, Vilnius
Navickas Klaidas, Vilnius

 

KALVYSTĖ
Kapčius Evaldas, Vilnius
Krepštul Zbigniev, Vilnius
Kuzin Aleksandr, Vilniaus r.
Kuzinas Vladas, Vilnius
Paukštys Vytautas, Vilnius
Umbrasas Gediminas, Vilnius

 

KARPINIAI
Germanavičienė Adolfina, Vilniaus r.
Imbrasienė Joana, Vilniaus r.
Jurėnienė Nijolė, Vilnius
Katinauskienė Irena, Vilnius
Naruševičienė Asta, Trakai
 

KERAMIKA
Čekuolis Margarita, Vilniaus r.
Čekuolis Andrej, Vilniaus r.
Jasiulevičienė Margarita, Vilnius
Ragelskienė Aldona, Širvintų r.
Rutkauskas Mindaugas, Vilnius
Šeduikienė Vilma, Vilnius
Šeduikis Kęstutis, Vilnius
Vaitkevičienė Vita, Ukmergės r.
Vasaitis Vygantas, Vilnius

 

KRYŽDIRBYSTĖ
Norušis Kęstutis, Širvintų r.
Petronis Pranas, Vilnius
Zinkevicius Rimantas, Ukmerges raj.

 

LĖLĖS
Gumburo Irena, Švenčionių r.

 

MARGUČIAI
Lysiukienė Laima, margučiai Elektrėnai

 

MEDŽIO DIRBINIŲ INKRUSTAVIMAS ŽOLYNŲ STIEBELIAIS
Ališauskienė Dalia, Trakai

 

MEDŽIO SKULPTŪRA, DROŽYBA
Barauskas Aleksandras, Elektrėnai
Bezrukovas Valerijus, Vilnius
Binkis Juozas, Širvintų r.
Daktaraitis Antanas, Vilnius
Gapsevičius Valdas, Vilnius
Grididziuška Julijanas, Širvintų r.
Jankovski Michal, Vilnius
Malinauskas Povilas (sūnus), Širvintų r.
Malinauskas Povilas, Širvintų r.
Margevičius Brunas, Elektrėnai
Mikuckis Genadijus, Vilnius
Podbereckas Vilius, Vilnius
Verseckas Algirdas, Vilnius
Vinogradovas Sergiejus, Vilnius
Voveris Martynas, Elektrėnai
Voveris Stasys, Elektrėnai
Zinkevičius Rimantas, Ukmergės r.

 

MEZGINIAI
Blusevičienė Dalia, Vilnius
Čepulienė Janina, Trakai
Lapkuvienė Dalia, Ukmergės r.
Malevičienė Stasė, Trakai
Marcinkevičienė Birutė, Vilnius
Mekionienė Janina, Trakai
Miškinienė Malvina, Trakai
Miškinienė Malvina, Trakai
Nainienė Miglė, Vilnius
Navickienė Emilija, Vilnius
Petkevičiūtė Aldona, Širvintų r.
Simonavičiūtė Lilija, Vilnius
Surdokienė Bronė, Vilnius
Valdajevaitė Raisa, Vilnius
Valiukevičienė Zofija, Vilnius
Vildžiūnienė Marija, Švenčion 

MUZIKOS INSTRUMENTAI
Bugailiškis Jonas, Vilnius

 

ODOS GAMINIAI
Paknys Mindaugas, Vilnius

 

PYNIMAS
Adomavičiūtė Rimantė, Ukmergės r.
Ignatavičienė Veronika, Trakai
Juknevičius Sigitas, Vilnius
Rimkus Eligijus, Vilnius
Škiudienė Irena, Vilnius

 

SIUVINĖJIMAS
Dudak Irina, Šalčininkai
Grėsienė Anastazija, Vilnius
Mindžiulienė Galina, Trakai
Stabingienė Benigna, Elektrėnai

 

SKAPTAVIMAS
Grigaitis Mindaugas, Trakai

 

SODAI, DIRBINIAI IŠ ŠIAUDŲ
Kutka Viktoras, Vilniaus r.
Miškinienė Malvina, Trakai

 

TAPYBA
Guršnienė Virginija, Vilnius
Kutka Jonas, Vilniaus r.
Lysiukas Aleksandras, Elektrėnai
Mairaitė Vita, Vilniaus r.
Mardosienė Stasė, Vilnius
Polukovas Leonidas, Ukmergės r.
Račys Valentinas, Vilnius
Riekuvienė Aldona Rozalija, Vilnius
Ryngevič Piotr, Šalčininkai
Savicki Romuald, Šalčininkai
Ščiukina Nadežda, Vilnius
Šikšnys Valentinas, Vilnius
Starikovičius Vladimiras, Šalčininkai
Tervydis Ramutis, Vilnius
Valiukevič Raisa, Trakai
Valiulienė Irena, Vilnius
Žebraitienė Stanislava, Vilnius
Zinkevičienė Joana, Širvintų r.

 

TAUTINĖS JUOSTOS, TAUTINIO KOSTIUMO DETALĖS
Garbulytė Laima, Vilniaus r.
Glinskienė Eleonora, Vilnius
Jablonskienė Zofija, Širvintų r.
Jucienė Matilda, Vilnius
Kriukelienė Monika, Vilnius
Mažolienė Aleksandra, Trakai
Mickevičienė Birutė, Vilnius
Mickuvienė Aldona, Vilnius
Miškinienė Malvina, Trakai
Šližienė Ismena, Vilnius
Šmatavičienė Dalia, Vilnius
Šmatavičius Vilius, Vilnius
Valiukevičienė Zofija, Vilnius

 

TEKSTILĖ
Dogelienė Laima, Vilnius
Žvirblienė Regina, Ukmergės r.

 

VERBOS
Granicka Agata, Vilnius
Kozlovskaja Anna, Šalčininkai
Kunicka Jadvyga, Vilnius
Šalkovska Leokadija, Vilnius

 

VILNŲ VĖLIMAS
Barščevičienė Vaida, Elektrėnai
Čepienė Rima, Elektrėnai
Januškienė Dainora, Elektrėnai
Šakienė Onutė, Elektrėnai

 

VERTINIMO KOMISIJA
Teresė Jurkuvienė – Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vadovė, menotyrininkė
Laisvė Ašmonaitienė – Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė
Bronius Grušas – dalininkas, tapytojas
Marija Kuodienė – Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno vaizduojamosios dailės rinkinio saugotoja - tyrinėtoja
Julius Zareckas – Ukmergės rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas
Aldona Jeleniauskienė – Vilniaus apskrities viršininko administracijos vyriausioji specialistė kultūrai
Ramutė Kraujalienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos, Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė

 

Konkurso koordinatoriai:
Violata Balčiūnienė, Švenčionys
Laima Bikulčienė, Širvintos
Egidijus Darulis, Ukmergė
Ramutė Kraujalienė, Vilnius
Ramutė Strebeikienė, Elektrėnai
Veslava Svorobovič, Šalčininkai
Danutė Vipartienė, Trakai
Valdemar Višnevski, Vilniaus raj

 

Parodos organizatoriai:
Vilniaus apskrities viršininko administracija
Europos a. 1, Vilnius
Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Vilniaus bendrija
Vytenio g. 13, Vilnius, tel. (8-5) 2339509
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Partneriai:
Vilniaus apskrities Kultūros ir meno taryba
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI