Vilniaus apskrities viršininko administracija
Lietuvos Tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Širvintų rajono savivaldybės administracija

 

VILNIAUS APSKRITIES KONKURSINĖ
LIAUDIES MENO PARODA
„AUKSO VAINIKAS – 2007“

 


Širvintos, 2007
Parodos kuratoriai:
Aldona Jeleniauskienė, Ramutė Kraujalienė, Vita Majerienė

 

ornamentas  

Etninė kultūra – visos tautos kūryba, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma. Ir tik atsidavusių šiai išskirtinei veiklai žmonių dėka galime džiaugtis etnografinių regiono savitumu. Šiemet konkursinė Vilniaus regiono paroda „Aukso vainikas“ atkeliavo i Širvintas, parodoje dalyvauja 162 meistrai iš Vilniaus miesto, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų.
Nuoširdžiai dėkojame visiems parodos dalyviams už etninės kultūros puoselėjimą, aktyvią kūrybinę veiklą.

Organizatoriai

PARODOS DALYVIAI

 

Vilniaus miestas

Juostos
Eleonora Glinskienė
Matilda Jucienė
Aldona Mickuvienė
Janina Mykolaitytė
Ismena Šližienė
Dalia Šmatavičienė
Vilius Šmatavičius
Zofija Valiukevičienė

Prijuostės
Monika Kriukelienė

Margučiai
Marija Banikonienė
Vanda Giedrytė
Nijolė Jurėnienė
Adelija Mickuvienė

Mezginiai
Jūratė Armalienė
Birutė Boreišienė
Felomena-Irena Juškienė
Laima Kantakevičienė
Marija-Birutė Lieguvienė
Birutė Mickevičienė
Miglė Nainienė
Emilija Navickienė
Laimutė Ona Paulauskienė
Julija Pilypienė
Bronė Surdokienė
Raisa Valdajevaitė
Zofija Valiukevičienė
Genovaitė Varaneckienė

Batika
Laima Dogelienė
Lėlės
Lidija Papečkienė

Grafika
Kazytė Lyvienė
Laimutė Širvydienė
Rūta Stašelytė

Kalvystė
Evaldas Kapčius
Zbigniev Krepštul

Sodai
Marija Liugienė

Pynimas
Sigitas Juknevičius
Vida Povilenskienė
Eligijus Rimkus
Irena Škiudienė

Buitinė medžio drožyba
Antanas Čebatoriūnas
Antanas Daktaraitis
Valdas Gapsevičius
Jurijus Ivanilovas
Kęstutis Jazukevičius
Romualdas Kulpavičius
Danas Pauža
Algirdas Verseckas
Andrius Žiznevskis

Keramika
Valerjonas Bučila
Dangira Jakubauskaitė
Irena Jasiulevičienė
Eugenijus Paukštė
Augustė Paukštytė
Mindaugas Rutkauskas
Vilma Šeduikienė
Kęstutis Šeduikis
Vygantas Vasaitis
Eglė Zulonaitė PaukštienėJuvelyrika

Elvyra Budrikienė
Tomas Grinevičius
Milda Gutauskienė
Milda Kondratavičienė
Kazimieras Kondratavičius
Vilija Mataitytė
Vytautas Paukštys

Medžio skulptūra
Valerij Bezrukov
Jonas Bugailiškis
Antanas Daktaraitis
Michal Jankovski
Genadijus Mikuckis
Robertas Strazdas
Sergejus Vinogradovas

Verbos
Agata Granicka
Jadvyga Kunicka
Leokadija Šalkovska
Tapyba
Aldona Barysienė
Andželika Gasiūnienė
Virginija Guršnienė
Veronika Juodagalvytė
Birutė Kuckaitė
Algirdas Malys
Petras Rutė
Alicija Siudikienė
Liucija Snukiškytė
Irena Suveizdienė
Valentinas Šikšnys
Petras Tabaras
Irena Valiulienė
Aldona Varnienė
Irena Zacharova
Stanislava Žebraitienė

Exlibriai
Savinijus Katauskas

Karpiniai
Danutė Aleknienė
Laimutė Fedosejeva
Nijolė Jurėnienė
Laima Kantakevičienė
Klaidas Navickas
Vitalija Vireliūnaitė

Kryždirbystė
Pranas Petronis
Aleksandras Tarabilda

Vilnų vėlimas
Albina Žutautienė

Muzikos instrumentai
Jonas Bugailiškis

Bareljefai
Bronius Šalkauskas

Oda
Mindaugas Paknys
Zita Šalnienė

Elektrėnų savivaldybė

Bronislova Akulevičienė, audimas
Asta Jokšienė, tapyba
Pranciška Kertenienė, audimas
Alicija Kliukienė, audimas
Ona Patronaitienė, audimas
Ona Šakienė, pynimas iš vytelių

Šalčininkų rajonas

Galina Drema, audimas
Ana Kozlovskaja, verbos
Raselė Matulevičienė, audimas, margučiai
Piotr Ryngevič, tapyba
Romuald Savickij, tapyba

Širvintų rajonas

Juozas Binkis, buitinė medižio drožyba
Danguolė Čiburienė, karpiniai
Julijonas Gridziuška, juvelyrika
Povilas Malinauskas (sūnus), medžio skulptūra, buitinis medis
Povilas Malinauskas, medžio skulptūra, buitinis medis
Kęstutis Norušis, kryždirbystė
Kristina Ramonienė, akmens skulptūra
Stanislava Rulevičienė, tapyba
Regina Smailienė, karpiniai
Albina Vaivadienė
Joana Zinkevičienė, tapyba
Švenčionių rajonas
Gediminas Ambrasas, kalvystė
Audronė Breidokaitė, pynimas ir audimas
Aldona Grigonienė, audimas
Inga Kujalienė, pynimas
Julija Radziulienė, audimas
Verutė Vaiciukienė, audimas
Marija Vildžiūnienė, mezgimas
Bronė Žeimienė, audimas

Trakų rajonas

Dalia Ališauskienė, taikomoji dekoratyvinė medžio drožyba
Marija Batarlienė, audimas
Danutė Chmeliauskienė, nėrimas, mezgimas
Ona Čiupalienė, siuvinėjimas
Veronika Ignatavičienė, pynimas iš vytelių
Ieva Genė Janavičiūtė, nėrimas, siuvinėjimas
Ryšarda Kozubovskaja, karpiniai
Marija Lebednykienė, audimas
Galina Mindžiulienė, nėrimas, siuvinėjimas
Anelė Marijona Sartanavičienė, audimas
Marija Staknienė, audimas
Adelė Trepuilienė, audimas
Aleksandras Vasiliauskas, tapyba
Bronislava Verseckienė, audimas
Elena Verseckienė, audimas

Ukmergės rajonas

Laima Daigaitė, floristika
Leonidas Paulukovas, tapyba
Vytautas Mackevičius, tapyba
Rimantas Zinkevičius, kryždirbystė

Vilniaus rajonas

Laima Garbulytė, juostos, margučiai
Ada Germanavičienė, karpiniai
Joana Imbrasienė, karpiniai
Viktoras Kutka, pynimas
Jonas Kutka, pynimas, tapyba
Vitalija Mejeraitė, tapyba
Renata Utovka, tapyba

Vertinimo komisija ir organizatoriai

 VERTINIMO KOMISIJA

Pirmininkė – Teresė Jurkuvienė,
Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vadovė, dailėtyrininkė
Nariai:
Laisvė Ašmonaitienė – Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
Marija Kuodienė – menotyrininkė, Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno vaizduojamosios dailės rinkinio saugotoja-tyrinėtoja
Bronius Grušas – dailininkas
Rimas Bičiūnas – dailininkas, Vilniaus „Taurakalnio“ kultūros centro dailės studijos „Paletė“ vadovas

VILNIAUS APSKRITIES KOMISIJA
Pirmininkė: Aldona Jeleniauskienė,
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, kultūros ir švietimo departamento švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Nariai:
Vita Majerienė – Širvintų kultūros centro direktorė
Ramutė Kraujalienė – LTS Vilniaus bendrijos, Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė
Teresė Jurkuvienė – Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vadovė, dailėtyrininkė
Feliksas Marcinkas – žurnalų „Rankdarbiai plius visažinis“ ir „Sodo kraitė“ vyriausiasis redaktorius, LTS Vilniaus bendrijos valdybos narys.

Parodos organizatoriai:
Vilniaus apskrities viršininko administracija, Europos a. 1, Vilnius
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija, Vytenio g. 13, Vilnius, tel. (8-5) 2339509
Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos
Partneris:
Vilniaus apskrities Kultūros ir meno taryba
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija