Jau ketvirtą kartą Utenos apskritį sujudina žinia apie vyksiantį liaudies meno parodos-konkurso regioninį turą kuriame nors apskrities mieste. Šiemet norintys jame dalyvauti tautodailininkai susirinko Zarasų krašto muziejuje, kur birželio 18 dieną įvyko regioninės tautodailininkų darbų parodos „Aukso vainikas“ atidarymas.

„Aukso vainikas“ jau Zarasuose

Gražina ZOLOTUCHINA

 

Net 73 dalyviai vertinimui pateikė virš 450 darbų. Daugiausia dalyvių atsiliepė iš Utenos rajono, mažiausia – iš Ignalinos, o iš mūsų rajono parodoje dalyvauti panoro 23 tautodailininkai.

,,Šią parodą neabejotinai galima pavadinti darbščiausių, kruopščiausių, kūrybiškiausių mūsų apskrities žmonių neišsemiamu kūrybos šaltiniu, turtingu tautiškumo, dvasingumo ir tikrumo aruodu, kuriame kiekvienas darbas – tai minčių, gebėjimų, dvasinio polėkio ir kūrybiškumo išraiška“, - sakė renginio vedantieji Ilona Vaitkevičienė ir Vasilijus Trusovas.

Zarasų kultūros centro folklorinis ansamblis „Seluona“ savo daina pradėjo šį renginį. Utenos apskrities viršininkės pavaduotojas Vilius Cibulskas pasveikino visus labai gausiai susirinkusius ir vos besutelpančius muziejuje parodos dalyvius ir svečius, pastebėdamas, kad dėsningas šis „Aukso vainiko” parodos atidarymas Zarasuose – Kultūros sostinėje, kad vertinimo komisijai tikrai teko gerokai paprakaituoti, kol išrinko iš tokios gausos darbų pačius geriausius jų pateikėjus. Tuo pačiu jis pasidžiaugė, kad apskrityje gyvena ir kuria tiek daug žmonių, puoselėjančių liaudies meno tradicijas ir tuo pačiu palaikančių lietuvybės gyvastį.

Utenos apskrities viršininko administracijos kultūros ir sporto vyriausiasis specialistas Gediminas Gricius pasidžiaugė tuo, kad paroda ne pirmą kartą keliauja po apskrities miestus, kad jos dalyviai ir organizatoriai turi iniciatyvos ir entuziazmo, patys randa galimybes atvažiuoti ir pristatyti savo darbus.

Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Sekonas, tardamas sveikinimo žodį, pastebėjo, kad noras kurti ir dalyvauti, parodyti savo gebėjimus nugali visus sunkumus. Jam ypač malonu matyti savo miesto ir rajono tautodailininkų darbus ir, naudodamasis proga, jis apdovanojo Padėkos raštais Dusetų krašto kūrybinę amatų grupę „Dusetėlė“, Zarasų krašto liaudies meno draugiją „Marga klėtis“ ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos Zarasų skyrių už dalyvavimą Utenos regiono tautodailės parodoje „Aukso vainikas“.

 

Lietuviai – nuostabūs žmonės: ką pamatę ar radę gamtoje, stengiasi tai perteikti, atspindėti savo kūryboje, turtindami tautodailės paveldą, kuris šiandien džiugina mus ir kuris gyvuos dešimtmečius, džiugindamas ateinančias kartas, - kalbėjo Seimo nario Manfredo Žymanto padėjėja Olga Podolskienė.

Zarasų krašto muziejaus direktorė Irena Pošienė prisipažino, kad tokia gausa eksponatų visas muziejininkes varė į neviltį dėl jų pateikimo ribotose muziejaus erdvėse. Tačiau nebūna padėčių be išimčių. Visi darbai sutalpinti, nors, anot jos, buvo laikai, kai vien austų lovatiesių prikabindavo tris sales. Tuo pačiu ji pasidžiaugė, kad Zarasuose ugdoma nauja audėjų karta.

Tuo, kad toks puikus renginys vyksta Zarasuose ir kad mūsų muziejus vis dažniau buria žmones naujoms veikloms, pasidžiaugė Zarasų rajono savivaldybės kultūros vyriausioji specialistė Daiva Šukštulienė. Pasak jos, svarbiausia, kad visi darbai daromi todėl, kad dauguma čia susirinkusių žmonių neįsivaizduoja savo gyvenimo be to, ką daro. Būtent už tai ir esame jiems dėkingi.

Lietuvos liaudies kultūros centro etninės kultūros skyriaus, tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė Danutė Keturakienė pastebėjo, kad tokioje gausoje darbų nėra nei vieno, kuris būtų padarytas atmestinai, kad nedaug audinių, tačiau atkreipė dėmesį į tautinio audimo atgaivinimą ir padėkojo lovatiesių autorėms, be to, ji labai teigiamai įvertino du eksponuojamus parodoje tautinius kostiumus.

Regioninės tautodailininkų darbų vertinimo komisijos pirmininkė, Lietuvos liaudies kultūros centro etninės kultūros skyriaus, tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė Laisvė Ašmonaitienė priminė, kad vertinant parodai pateiktus darbus buvo atsižvelgta į visus liaudies menui keliamus reikalavimus, liaudies tradicijų tąsas, konkurso nuostatus ir nutarta skirti už vaizduojamosios liaudies dailės kūrinius pirmąsias prizines vietas Elenai Vilkickienei, Petrui Lopetai ir Genovaitei Adiklienei. Pastarajai Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijos valdybos sprendimu šiemet suteiktas meno kūrėjo statusas. Visi trys tautodailininkai uteniškiai ir įvertinti už tapybos darbus. Už taikomosios liaudies dailės kūrinius pirmoji vieta skirta zarasiškei Adelei Tumėnienei, antroji – molėtiškei Aldonai Kraujalienei. Tai mūsų apskrities audėjos, parodai pateikę austas lovatieses. Džiugu, kad ne itin populiarus mūsų apskrityje margučių skutinėjimas ir marginimas vašku šioje parodoje susilaukė įvertinimo – zarasiškei Virginijai Kazancevienei paskirta trečioji vieta. Kryždirbystės srityje pirmąja vieta įvertintas uteniškis Pranas Kaziūnas. Gaila, kad tikrai stiprūs ir žinomi zarasiečiai kryždirbiai nepasiruošė šiai parodai.

Šio puikaus renginio organizatorių vardu Utenos apskrities viršininkės pavaduotojas Vilius Cibulskas atminimo dovanėles įteikė Zarasų rajono tautodailininkėms Danutei Abukauskienei už austus rankšluosčius, Birutei Andrijauskienei ir Rimai Vitaitei už puikius tautinius kostiumus, Aldonai Karpavičienei už nepakartojamus sodus ir muziejininkei Ilonai Vaitkevičienei, kuri tądien išgirdo daug nuoširdžių padėkos žodžių, už šio renginio organizavimą ir darbą.

Žurnalų “Rankdarbiai plius visažinis“ ir „Sodo kraitė“ vyriausias redaktorius Feliksas Marcinkas pasveikino parodos nugalėtojus ir palinkėjo sėkmės pirmųjų vietų laimėtojams respublikinėje parodoje, o visiems kitiems priminė, kad didžiulis jų pasiekimas yra dalyvavimas regioninėje parodoje, kur tvyro tokia puiki kūrybinė aura, kur galima pasimokyti vieniems iš kitų.
Anot Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkės Ramutės Kraujalienės, smagūs tie susibūrimai, parodomis vadinami – juk tautodailininkų kūryboje atsiskleidžia meninės kultūros vertybė ir jos galia, – širdis džiaugiasi čia atvykus. Dar džiugiau šiandien vainikuoti meistriškai nupintais aukso ir saulės spalvos vainikais mūsų kūrybingiausius ir darbščiausius Eleną Vilkickienę, Adelę Tumėnienę ir Praną Kaziūną.

Nuvilnija „Seluonos“ atliekamos dainos, skamba padėkos žodžiai Utenos apskrities viršininko administracijai, Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijai, kultūros darbuotojams ir muziejininkams, kurie su meile ir atsakomybe palaiko liaudies meną ir jo kūrėjus.

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI