Patvirtinta
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų
Bendrijos valdybos posėdyje 2016 m. rugsėjo 16 d.

 

RESPUBLIKINĖS PRIMITYVIOSIOS TAPYBOS KONKURSO

MONIKOS BIČIŪNIENĖS PREMIJAI LAIMĖTI
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkursas skirtas dabartinės liaudies tapybos krypčiai –primityvizmui. Lietuvių primityvioji tapyba XX a. II-oje pusėje sulaukė pasaulinio pripažinimo. Viena ryškiausių šios krypties pradininkių Lietuvoje – Monika Bičiūnienė, todėl jos vardo konkursas ne tik įamžins jos atminimą, bet populiarins šią labai svarbią dabartinės vaizduojamosios liaudies kūrybos sritį.
1.1. Konkursas padės išryškinti pokyčius primityviojoje tapyboje bei naujas tendencijas.

6. Darbų pristatymo parodai būdą pasirenka pats autorius. Organizatoriai neatsako už darbų pristatymą bei nekompensuoja pristatymo išlaidų. Esant galimybei, darbai gaili būti pristatomi per šalių, kuriuose gyvena kūrėjai, ambasadas ir atstovybes.
7. Darbų grąžinimas. Lietuvos autoriai gali palikti darbus Lietuvos nacionalinio muziejaus fondui (autoriai gaus dovanojimą patvirtinantį dokumentą); užsienio autoriai – parodos organizatoriams. Pagal pageidavimą darbai gali būti grąžinti autoriui (jo sąskaita).

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Bendrija savanoriškumo pagrindu vienija Vilniaus miesto, Vilniaus apskrities bei aplinkinių apskričių tautodailininkus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais bei nustatyta tvarka siekiančius būti pripažintais meno kūrėjais . Bendrijos teisinė forma – asociacija.

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI