Stanislava Taraškevičiūte-Žebraitienė

Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija 2011 metais išleido albumą „Stanislava Taraškevičiūtė-Žebraitienė.

zebraitiene zebraitienė

Albumo įžanginiame žodyje tapytoja Stanislava Taraškevičiūtė Žebraitienė ir menotyrininkė Daiva Beliūnienė rašo : „Gimė Stanislava 1939 metais Šiaulių apskrities Šiaulėnų valsčiaus Krutinės kaime ūkininkų šeimoje.
Skurdi buitis ir sunkus darbas kolūkyje vertė jos tėvų šeimą suktis iš paskutiniųjų, todėl tėvelis mokėjo ir iš medžio drožti, ir krepšius pinti, ir virves sukti. Visa tai pritaikydavo buityje. Mamytė siūdavo. Dar besimokydama Odynės, vėliau Nirtaičių kaimo pradinėse mokyklose Staselė ne tik piešė, bet ir pradėjo drožinėti.
Vėliau Stanislava mokslą tęsė Varnionių septynmetėje mokykloje ir ją baigusi įstojo į Šiaulių meno mokyklą. Tačiau jos svajonei tuomet nebuvo lemta išsipildyti.
Ir tik 1994 metais išėjusi į pensiją ji jau laisvai galėjo atsiduoti savo aistrai tapyti. Siekdama įgyti meistriškumo, pradėjo lankyti Taurakalnio kultūros centro dailės studiją „Paletė“. Čia įgijo platesnį dailės pažinimą, tačiau liko ištikima sau.

2005 metais įstojusi į Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendriją, savo vietą kūrybiniame pasaulyje įtvirtino 2007 metais Kultūros ministerijos suteiktu meno kūrėjos statusu.“
Albumo „Stanislava Taraškevičiūtė Žebraitienė“ projekto autorė Ramutė Kraujalienė, sudarytoja Laimutė Fedosejeva.

2012 m. leidiniai

Verutės Lietuva

2012 metais Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija išleido albumą „Verutės Lietuva. Tautodailininkės Veronikos Juodagalvytės kūryba“.

Verute Verute

 Išleista 2009 - 2010 metais:

  Apie ką Sudarytojai Data / Leidėjai

Lietuvos ir pasaulio popieriauskarpinių menas

Šios knygos tikslas yra glaustai istoriografiškai aptarti senąją (nuo XVI a.) ir plačiau -1950-2010 m. Lietuvos popieriaus karpinių meno raidą, atskleisti jos sąlytį su kitų tautų kūryba. Per pastaruosius penkis dešimtmečius šios tautodailės šakos plėtotė, daugelio reiškinių dinamika, tradicijų puoselėjimas labiausiai atsiskleidė parodose, menininkų paskelbtuose autoriniuose albumuose, kataloguose. Leidinyje pristatyta 2009-2010 m. respublikinių, regioninių, personalinių parodų autorių kūryba. Knyga
iliustruota 24 pasaulio tautų karpiniais.

Knygoje-albume „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ pristatyti visi žymiausi Lietuvos karpytojai, aptarta jų kūryba, bei apžvelgta  Baltarusijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos,
Islandijos, Ispanijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kanados, Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Šveicarijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos, Vietnamo šalių karpinių menas. Knyga-albumas gausiai iliustruota menininkų kūriniais.

Feliksas Marcinkas


Recenzentai: Regina Merkienė, istorikė, etnologė, profesorė habilituota daktarė.
Alė Počiulpaitė, menotyros mokslų daktarė.
Knygą išleido
 Almanachas ,,Tautodailė ", 2010.-208.: iliustr.
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija.

Leidinį rėmė Kultūros rėmimo fondas.

100 Emilijos Navickienės pirštinių

100 Emilijos Navickienės pirštinių

 Tautodailininkė Emilija Navickienė gimė 1934 m. liepos 16 d. Latveliškių kaime (Joniškio rajonas). Emilija nuo pat jaunystės siuvinėja, neria ir mezga. Jos darbeliai puošia šeimos namus, jais džiaugiasi vaikai ir anūkai. Pirštines tautodailininkė megzti pradėjo prieš 30 metų. Jų raštų Emilija ieško senose mezgimo knygose arba kuria pati. 2003 metais ji tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. Emilijos pirštinių yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus ir Skandinavijos šalių liaudies meno muziejai. Šiuo metu Emilija gyvena ir kuria Grigiškėse (Vilniaus miestas), o darbus eksponuoja sūnaus Klaido Navicko tautodailės dirbtuvėse – J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius. 2009 m.

100 Emilijos Navickienės pirštinių

Kas

Sudarytojai

Data

Autorius knygą skiria Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
Trečioje žurnalo „Sodo kraitė" parengtoje serijos „Lietuvos kraštovaizdis: Gražiausios Lietuvos sodybos ir sodai" knygoje-albume tęsiame gražiausiomis pripažintų sodybų ir sodų pristatymą ir tikime, kad šis leidinys padės naujakuriams dar gražiau, dar išradingiau kurti sodo ar sodybos aplinką. Knygoje pateikta 235 Lietuvoje pripažintų pavyzdingai tvarkomomis sodybų ir sodų nuotraukos.

2009 m. žurnalas „Sodo kraitė" planuoja išleisti ketvirtąją albumo „Gražiausios Lietuvos sodybos ir sodai" dalį.

 

Stilistė Audronė DAUGNORIENĖ
Į anglų kalbą vertė Aurelija JUŠKAITĖ
Techninė redaktorė Kristina ČERNIAUSKIENĖ

SL 665. Išleido Almanachas „Tautodailė", Vytenio g. 13, Vilnius. Tel. 868581768 2007
Spausdino AB „Spauda", Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius
 

 © Feliksas MARCINKAS, 2007
 © Almanachas „Tautodailė", 2007
 

112 p.: iliustr. - (Žurnalo „Sodo kraitė" biblioteka; kn. Gretut. tekstas liet, angl.

Parodos Maskvoje proga išleistas katalogas ,,Šiuolaikinė Lietuvių liaudies tapyba ir popieriaus karpiniai'' lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Įvadinį straipsnį parašė Lietuvos dailės muziejaus menotyrininkė Marija Kuodienė.

Sudarytoja R. Kraujalienė
Dailininkė L. Fedosejeva
Nuotraukos: R. Virkučio ir L. Fedosejevos
Viršelyje P. Lopetos ,,Ruduo kaime''

Vilnius, 2007

Rankdarbių albumas: "Siuvinėjimo stebuklai" (simegrafija, siuvinėjimas kryželiu, saulės nėriniai)

44 iliustr., Lietuvos tautodailininkų kūryba, žurnalo ,,Rankdarbiai plius visažinis'' biblioteka; 37 albumas.

Feliksas Marcinkas

Vilnius, Tautodailė, 2005

2008 m. išleista knyga "Klaido Navicko karpiniai"

KLAIDAS NAVICKAS

Klaidas Navickas – tautodailininkas, popieriaus karpinių meistras. Gimė 1962 11 30 Raseiniuose. Teisininkas, profesija – valstybės tarnautojas. Gyvena Grigiškėse. Karpyti pradėjo 1988m. iki tol - drožinėjo, kalinėjo metalą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1991 metų. Priimti į Lietuvos tautodailininkų sąjungą K. Navicką rekomendavo dabartinis sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas.

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene