Klaidas Navickas ir jo knyga

2008 m. išleista knyga "Klaido Navicko karpiniai"

KLAIDAS NAVICKAS

Klaidas Navickas – tautodailininkas, popieriaus karpinių meistras. Gimė 1962 11 30 Raseiniuose. Teisininkas, profesija – valstybės tarnautojas. Gyvena Grigiškėse. Karpyti pradėjo 1988m. iki tol - drožinėjo, kalinėjo metalą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1991 metų. Priimti į Lietuvos tautodailininkų sąjungą K. Navicką rekomendavo dabartinis sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas.

Karpinių menininkas aktyviai dalyvauja tautodailės paroduose: zoninėse, respublikinėse, tarptautinėse. Yra suruošęs personalių parodų (1991 m. Grigiškėse, 1995 m., 1998 m., 2000 m., 2005 m., 2006 m. Vilniuje, 2007 m. Kelmėje ir Vilkaviškyje). Karpiniai buvo eksponuojami parodose Gdanske ir Maskvoje. 2005 m. Japonijoje vykusioje pasaulinėje parodoje EXPO-2005 K. Navickas pristatė Lietuvos karpymo meną bei eksponavo savo darbus. Dalyvavo respublikinėje parodoje, skirtoje Lietuvos tautodailininkų sąjungos 40 metų jubiliejui.

Kūriniai skelbti knygose ,,Pasaulio popieriaus karpiniai“ (1995 m.), ,,Lietuvos tautodailininkų kūryba: LTS Vilniaus bendrija“ (2001 m.), ,,Lietuva karpiniuose“ (2003 m.), ,,Lithuania in World“ (2005 m.) publikuojami rankdarbių bei kituose šalies ir užsienio žurnaluose žurnaluose.

2002 m. K. Navickas dalyvavo primityviosios grafikos kūrybinėje stovykloje, kur buvo bandoma prisiminti senąją raižinių techniką – iš liepos raižė spaudus ir nuo jų spaudė atspaudus. Šioje stovykloje padaryti darbai buvo eksponuojami Rumšiškių etnografiniame muziejuje bei Arkos galerijoje Pasaulinės lietuvių dainų ir šokių šventės metu surengtoje respublikinėje tautodailės parodoje.

 

Nuo 2002 metų K.Navickas dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programoje. Įkūrė kūrybines dirbtuves saloną Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 29. Su kitais programos dalyviais dalyvavo Vilniaus miesto kultūriniuose renginiuose: Vilniaus dienose, festivalyje ,, Baltikum“, Kaziuko mugėse Tymo kvartale; edukacinėse programose. Galerijoje priima moksleivius, studentus ar paprasčiausiai besidominčius tautodaile, supažindina su karpymo bei raižinių istorija, tematika bei technika, suteikia galimybę praktiškai išbandyti savo jėgas karpant ar spaudžiant atspaudus.

2005 m. respublikiniame konkurse „Aukso vainikas“ Vilniaus regione K. Navickas apdovanotas III laipsnio diplomu. 2006 m. šiame konkurse pripažintas geriausiu Vilniaus apskrities meistru vaizduojamojo meno srityje.

Tautodailininko Klaido Navicko kūrybos bruožai

K.Navickas tęsia popieriaus karpymo tradicijas, paplitusias kaimiškoje aplinkoje XIX a. Menininko kūryboje vyrauja karpyti paveikslai, atvirukai, ekslibriai. Kalėdiniuose sveikinimo atvirukuose išsiskiria liaudies meno ornamentai, stilizuoti medžio ir paukščių, snaigių, angelų motyvai. Velykiniuose atvirukuose dominuoja margutis, susietas su gyvybės simboliu. Kūrinių kompozicija plokštuminė, simetriška, vaizdas raiškus, dekoratyvus, ritmingai vingiuojančios linijos teikia puošnumo. Šių darbų plastika primena žinomų tautodailininkių J.Danilaiuskienės ir N.Jurėnienės karpinius. Kūriniai pasižymi figūrėlių, charakteringų detalių ir tekstų darna.

Iškiliausia K.Navicko kūrybos dalis – karpyti paveikslai, kuriuose jis vaizduoja gamtą, miesto kampelius, ūkio darbus, mitologines scenas, legendas, atkartoja dainų ir pasakų motyvus. Kuriamos simetriškos, sudėtingos plastinės struktūros, ritmingai pasikartojančios figūrinės ir augalinės kompozicijos.

Karpinyje „Vartai“(1996) pavaizduotas mietas, mūšio laukas su mažomis figūrėlėmis, kryžiai, centre iškyla monumentalūs vartai, kuriuos supa saulė. Šie kruopščiai ir atidžiai iškarpyti vaizdai perteikia menišką ir vieningą visumą.

Kompozicijose „Piemenėlių dainos“ (1996) kartojasi nedidelės taisyklingo piešinio figūrėlės, genančios karves, papėdėje – piemenėliai prie laužo, viršuje – namų durų angoje stovi mergaitė.

Paveikslai sukomponuoti kylančiomis eilėmis, kurias apjungia vešlūs ornamentai, šakelės, gėlių žiedeliai. Sudėtingas linijinis piešinys, juostų ornamentų raštai, smulkios žmonių figūrėlės žymi paveikslą „ Mūsų kalendorius“ (1997). Liaudies menininkas yra įgudęs piešėjas, žmonių figūrėles jis vaizduoja einančias, sėdinčias, šokančias, dirbančias: „Obuolys nuo obels“, „Stok ant akmenėlio“ (1997), „Išėjo tėvelis į mišką“, „Tai bent žuvelė“(1998). Karpinių „ Šalia kelio vieškelėlio“, „Klausia žvirblis čiulbuonėlis“, „ Šakutės“ (2001) plastinė sandara ypač susmulkinta, sudėtinga.

 

Pastarojo meto darbuose vaizduojami namų interjerai, detaliai pasakojama apie jų gyventojų užsiėmimus, atskleidžiama buitis. Tai realistinio charakterio paveikslai „Atmink gerus laikus“ (2003), „Kaminkrėčiai“, „ Mano buitis“ (2004).

 

K. Navickas – vienas ryškesnių karpinių menininkų. Jo darbai pasižymi originaliomis temomis, savita vaizdo struktūra, sudėtinga menine plastika, juvelyriška meistriška technika. Šio unikalaus tautodailininko kūryba verta dėmesio, tyrinėjimo ir pristatymo visuomenei.

Marija Kuodienė, menotyrininkė
Lietuvos dailės muziejaus liaudies vaizduojamosios dailės rinkinio
saugotoja – tyrėja

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos parengtas projektas „Klaido Navicko karpiniai“ skirtas pristatyti įdomią ir savitą liaudies meistro kūrybą, papildyti iki šiol negausias liaudies meistrų publikacijas.

Popieriaus karpiniai yra svarbi ir reikšminga dabartinės liaudies meninės kūrybos sritis, išsirutuliojusi iš tradicinių dekoratyvinės praktinės paskirties karpinių. K.Navicko karpiniai nuo pradžių išsiskyrė savita karpymo maniera, sudėtingais siužetiniais motyvais. Jis yra puikiai įvaldęs karpymo techniką, daugiaplanę kompoziciją. Meistro karpinius galima suvokti kaip savotiškas iliustracijas – todėl logiškas projekto autorių sprendimas šalia karpinių pateikti ir atitinkamus tekstus.

K.Navickas yra žinomas ne tik kaip įdomus karpytojas, bet ir tradicinės liaudies grafikos gaivintojas. Yra daręs jos kopijų bei originalių medžio raižinių.

Dr. A. Počiulpaitė
Lietuvos liaudies kultūros centras

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016