Featured

Konkursas Monikos premijai laimėti 2024

Monika

Kviečiame šalies tapytojus dalyvauti VI respublikinėje primityviosios tapybos konkursinėje parodoje Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

 

Patvirtinta 2023-08-28
Vilniaus krašto tautodailininkų- 
meno kūrėjų  valdybos posėdyje

2024 M. VI RESPUBLIKINĖS PRIMITYVIOSIOS TAPYBOS KONKURSINĖS PARODOS
MONIKOS BIČIŪNIENĖS PREMIJAI   LAIMĖTI NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkursas skirtas dabartinės liaudies tapybos krypčiai – primityvizmui. Lietuvių primityvioji tapyba XX a. II pusėje sulaukė pasaulinio pripažinimo. Viena ryškiausių šios krypties pradininkių Lietuvoje – Monika Bičiūnienė, todėl jos vardo konkursas ne tik įamžina jos atminimą, bet populiarina šią labai svarbią dabartinės vaizduojamosios liaudies kūrybos sritį.
1.1. Konkursas padės išryškinti pokyčius primityviojoje tapyboje, siejančius su kultūros tradicijų įamžinimu liaudies mene, skatins savamokslių tapytojų saviraišką  bei naujas tendencijas.

Monikos Bičiūnienės premijos 2018

     Beveik mėnesį vilniečiai ir sostinės svečiai galėjo pasigrožėti nuostabia  Lietuvos primityvistų paveikslų paroda. 2018 m. sausio 11 d. Lietuvos Nacionalinio muziejaus salėje  įvyko IV-osios primityviosios tapybos konkursinės parodos  Monikos Bičiūnienės premijai laimėti laureatų pagerbimo šventė.

     Į šventę suvažiavo parodos dalyviai, bei juos atlydėję rajonų ir miestų kultūros darbuotojai.  Savo atvykimu, parodos dalyvius pagerbė ir pasveikino LR seimo narys Edmundas Pupinis, Lietuvos Nacionalinio muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja Elvyda Lazauskaitė,  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Putelytė, Lietuvos Nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė, dr. menotyrininkė Nijolė Tumėnienė, menotyrininkė Marija Kuodienė, dailininkas tapytojas Rimas Zigmas Bičiūnas.

Parodos vertinimo komisijos sprendimu paskirstytos premijos:

I-oji vieta ir piniginė premija skirta  Renei Stanislavai Bičiūnaitei Sriubiškienei iš Kupiškio
II-oji vieta ir piniginė premija skirta Genovaitei Adiklienei iš Utenos
III-oji vieta ir piniginė premija skirta Eugenijai Martinaitytei iš Vilniaus
Vardinė dailininko Rimo Zigmo Bičiūno piniginė premija įteikta kupiškėnui Vytautaui Pastarnokui

 

 

 

 

 

 


Foto Editos Meškonienės

Penktoji respublikinė konkursinė paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

Penktoji respublikinė konkursinė paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

Primityvioji tapyba, 2020

     2020-ieji metai yra neeiliniai Lietuvos liaudies meistrų gyvenime – švenčiame Tautodailės metus. Įvairiomis parodomis ir kitais lietuvių liaudies meną įprasminančiais renginiais stengiamės, kad kiekvienas pilietis, kuriam svarbios šios vertybės, būtų pastebėtas, įvertintas, suprastas. Deja, šie metai išskirtiniai ir tuo, kad visas pasaulis susikaustęs ir neramus pandemijos gniaužtuose. Todėl džiugina tai, kad didžioji dalis kultūros žmonių sugeba rasti daugybę viltingų ir gražių renginių, nešančių šviesią žinią. Vienas jų yra V-oji respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti. Paroda neeilinė – skirta iškiliosios MENININKĖS 110-osioms gimimo metinėms pažymėti.


      Monika Bičiūnienė (1910–2009) į lietuvių liaudies dailę atėjo būdama jau pagarbaus amžiaus ir sušvito joje, atskleisdama savo vidinį gyvenimą ir džiaugsmą, palikdama gausų autentišką kūrybinį palikimą.

Konkurso Monikos Bičiūnienės premijai laimėti laureatai 2015

Pagerbti respublikinio primityviosios tapybos konkurso Monikos Bičiūnienės premijai laimėti laureatai

2015 m. kovo 12 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko Trečiosios respublikinės primityviosios tapybos parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti laureatų pagerbimo šventė, kurią organizavo LTS Vilniaus bendrija, Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Parodoje buvo eksponuojami 46 autorių tapybos kūriniai. Vertinimo komisija paskelbė parodos laureatus.

Pirmoji vieta skirta Nijolei Dirvianskytei (Vilnius),
antroji – Aleksandrui Spundzevičiui (Rokiškis),
trečioji – Ciriliui Kvietinskui (Kauno rajonas).

Širvintiškė Aldona Vasiukevičienė apdovanota dailininko Rimo Zigmo Bičiūno premija. Laimėtojams buvo įteikti diplomai ir piniginės premijos. Trečiojo primityviosios tapybos konkurso laureatus pasveikino ir Kultūros ministerijos padėkas įteikė kultūros viceministrė Patricija Poderytė.

M. Bičiūnienės konkurso laureatų pagerbimo šventė - 2013

Pati gražiausia žodžio primityvus prasmė

Dalia SAVICKAITĖ

Žodis primityvus, dažniausiai, pažadina neigiamas emocijas ir asociacijas. Ar visa, kas supa mus, galime traktuoti vienareikšmiškai? Manau, ne. Manau, kad visi buvę nenuilstančios Ramutės Kraujalienės, vadovaujančios Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijai ir Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijai organizuotos antrosios primityviosios tapybos konkurso - parodos Monikai Bičiūnienei atminti uždarymo ceremonijoje sutiktų, kad primityvumas šiame kontekste reiškia beribį džiugesį, spalvų ir prisiminimų žaismą, meilę, pagarbą savo ir kitų gyvenimams, patirtims ir dosnumą visu tuo dalijantis... D.Kajokas savo paskutinėje, šiemet geriausia renkamoje knygoje „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ apie literatus mėgėjus rašo „O, kokia jėga slypi tame žmogaus menkume! Toje literatūros nuošalėje, tame mažutėlių incognito....(...) Nepripažinimas, neįvertinimas (...) tapo nepasiekiamu idealu. Tobulu laisvo gyvenimo alibi“. Kažkokie laisvi, tobuli jautėmės gausiame šios tapybos rūšies kūrėjų, gerbėjų ir puoselėtojų būryje šių metų sausio 18-ąją dieną Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016