Aukso vainikas 2014 Vilniaus regione

2014 metų spalio 30 d. Trakų kultūros rūmuose, įvyko Vilniaus regiono 10-osios konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas-2014“ laureatų pagerbimo šventė.

Parodoje-konkurse savo kūrybą pristatė 134 liaudies meistrai iš Trakų, Širvintų, Vilniaus, Švenčionių, Ukmergės rajonų, bei Elektrėnų ir Vilniaus miesto. Džiugu, kad į Vilniaus regiono liaudies meno propagavimo veiklą įsijungia dalyviai iš kitų miestų: Kauno, Druskininkų, Alytaus ir Panevėžio. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos seimo narė Dangutė Mikutienė, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, Širvintų rajono savivaldybės administracijos kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja Vita Majerienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atstovas, kultūros tarybos pirmininkas Albinas Kuliešis, Švenčionių Nalšios muziejaus etnologijos skyriaus vedėja Violeta Balčiūnienė. Visi svečiai įteikė padėkos raštus ir dovanas savo rajono tautodailininkams, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus Gintaro Alfonso Petronio padėkomis ir gėlėmis buvo apdovanoti Vilniečiai.

Konkursinės parodos vertinimo komisija, kurios pirmininkė Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vadovė dr. Teresė Jurkuvienė, nariai: dr. Alė Počiulpaitė – Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė, Marytė Kuodienė –menotyrininkė, Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno rinkinių saugotoja – tyrinėtoja, dailininkas tapytojas Rimas Zigmas Bičiūnas, Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Meilutė išrinko ir paskelbė regioninės parodos laurėtus:

Taikomosios dailės srityje:
I-oji vieta skirta kalviui Juozui Kavaliauskui iš Druskininkų
II-oji vieta skirta juostų pynėjais Matildai Jucienei iš Vilniaus
II-oji vieta skirta šiaudinių sodų meistrei Danutei Norvaišienė iš Vilniaus
III-oji vieta skirta margučių margintojai Onai Vodeikienei iš Elektrėnų

Vaizduojamosios dailės srityje:
I-oji vieta skirta skulptoriui Julijanui Gridziuškai iš Širvintų rajono
II-oji vieta skirta popieriaus karpytojui Klaidui Navickui iš Vilniaus
III-oji vieta skirta popieriaus karpytojai Romai Gudaitienei iš Vilniaus
III-oji vieta skirta tapytojui Romualdui Skorubskui iš Elektrėnų

Kryždirbystėje
I-oji vieta skirta Antanui Česnuliui iš Druskininkų
II-oji vieta skirta Pranui Petroniui iš Vilniaus
III-oji vieta skirta Povilui Malinauskui iš Širvintų

Organizatorių vardu nuoširdų AČIŪ tariame Trakų savivaldybės administracijai, Trakų kultūros rūmų darbuotojams už ypatingą dėmesį ir atsakomybę rengiant 10-ąja konkursinę liaudies meno parodą Trakuose, linkime visokeriopos sėkmės ir gražių darbų ateityje.

LTS Vilniaus bendrijos
Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijos
Pirmininkė Ramutė Kraujalienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016