Eugenijaus Paukštės paroda

atpirkimas... nuostabūs juodosios keramikos dirbiniai: mąslus rūpintojėlis, gracingi paukščiai, nuotaikingi gyvūnai, ažūriniai žibintai, vazos, dekoratyvios skulptūrėlės.

Puikiai eksponuoti ant balto smėlio jie blykčioja, žvilga, žaižaruoja ugnies išgryninta juoda spalva, skleisdami savotišką šilumą ir paslaptingumą. Iš pradžių net sunku suprasti, iš ko jie pagaminti. Tik paėmęs dirbinį į ranką įsitikini, kad tai – molis, o ne metalas.
 

... tai prisilietimas prie amžių paslapties - juodosios keramikos, kuri Europoje jau tampa retenybe ir kuri įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Lietuva - viena iš nedaugelio žemės kampelių, kur pavyko sėkmingai išsaugoti šią technologiją ir kur ji sėkmingai gyvuoja.

 Tautodailininkų sąjungos narys Eugenijus Paukštė. Tai net dešimtoji autoriaus personalinė paroda.
Eugenijus gimė ir mokėsi Vilniuje. Lipdyti pradėjo būdamas 3-4 metų. Vaikystėje labiausiai patiko minkyti plastiliną. Mokykloje lankė keramikų būrelį, bet atėjus paauglystei, pomėgį lipdyti išstūmė futbolas bei kiti judrūs žaidimai. Apie Dailės akademiją nė nesvajojo. Baigęs vidurinę, įstojo į VISI. Studijavo, dainavo „Gabijoje“, laisvalaikiu mėgo piešti. Lankė Vilniaus vakarinę dailės mokyklą.
Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Vilniaus namų statybos kombinate. Statybų aplinka nebuvo artima Eugenijaus sielai. Kažkur pasąmonėje vis kirbėjo kūrybinė gyslelė, todėl ir darbo ėmė dairytis kur nors arčiau meno ir menininkų. Įsidarbino Vilniaus paminklų restauravimo treste, po to - Vilniaus kombinate „Dailė“. Čia Eugenijus iš arti ėmė stebėti dailininkų meninę kūrybą.

Vėliau kilo noras pabandyti pačiam. Kaip ir daugelio menininkų gyvenime galutinį apisprendimą lėmė atsitiktinumas. Bendradarbis (įžymus juodosios keramikos meistras Mikas Miliauskas) kartą paprašė jo padėti nugabenti keramikos dirbinius į Merkinę, kur nuo seno stovėjo keramikos deginimo krosnis.

 Taip jis pirmą kartą prisilietė prie juodosios keramikos.

  „Tai – stipri jėga. Pagavo, užvaldė ir nepaleidžia jau 15 metų. Dabar ja „užsikrėtusi“ visa šeimyna: žmona ir abi dukros“, - pasakoja menininkas.
    Menininko kūrybinėje biografijoje – gausybė apdovanojimų ir parodų. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Pietų Korėjoje.

 

Atidarant parodą: iš kairės Eugenijus Paukštė, Eglė Paukštienė, Vilniaus krašto tautodailininkų bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė, VGTU bibliotekos direktorė Rimutė Abramčikienė.

Eugenijaus Paukštės pastangomis 1995 m. buvo įkurta visuomeninė organizacija “ Juodosios keramikos centras“, kuris tapo Tarptautinės keramikos akademijos, o vėliau ir UNESCO klubo nariu. Šiam centrui suteiktas Nacionalinės UNESCO keramikos centro vardas.

 

PERSONALINĖS PARODOS

1987 m. Kompozitorių sąjunga Vilniuje;
1992 m. Tautodailininkų sąjunga Vilniuje; “Lango galerija” Vilniuje;
1995 m. Tautodailininkų sąjunga Vilniuje;
1999 m. UNESCO nacionalinė galerija Vilniuje; Užsienio reikalų ministerija Vilniuje;
2000 m. Lietuvos ambasada Helsinkyje; Mažojoje galerijoje “Ars Bella”Vilniuje.
2005 m. Juodosios keramikos dirbtuvėje- galerijoje Vilniuje

GRUPINĖS PARODOS

Lietuvos Tautodailininkų Sąjungos Vilniaus zonos : 1984 m., 1985 m., 1987 m., 1989 m., 1990 m., 2006 m.;
Galerijoje “Senamiesčio skliautai” 1995 m., 1997 m., galerijoje “Arka” 1996 m. kartu su tarptautinio juodosios keramikos simpoziumo dalyviais;
1998 m. - Taikomosios dailės galerijoje Vilniuje su simpoziumo” XXI amžiaus keramika” dalyviais; Trijų tarptautinių simpoziumų jungtinėje parodoje “Medalių galerijoje” Vilniuje; “Keramikos muziejuje” Kaune su simpoziumo “XXI amžiaus keramika” dalyviais;
1999 m. - Juodosios keramikos simpoziumo Bebrusuose ( org. Šeškauskai ) parodoje Tautodailininkų sąjungoje;
2000 m., 2001 m., 2002 m., 2003 m., 2004 m., 2006 m. kartu su “Plekšnės” klubo nariais;
2000 m. - parodoje „Indas“ Taikomosios dailės galerijoje;
2001 m. - parodoje „Veidrodis“ Taikomosios dailės galerijoje;
2004 m. - Kalėdinėje parodoje „Šviesa“ galerijoje „ Vartai“;
2005 m. - parodoje „Ne tik juoda keramika“ galerijoje „Amatų gildija“.
2007 m. - parodoje „ Jungtis nuo amato iki sugestijos“ galerijoje „Molio laumė“.

PARODOS UŽSIENYJE

1992 m. bendros parodos Norvegijoje, Danijoje Hoje-Tastrup mieste, Olandijoje Sneek mieste-Lietuvos kultūros dienų metu;
2000 m. personalinė paroda Lietuvos ambasadoje Helsinkyje;
2000 m. bendroje parodoje Danijoje Solerode mieste- Baltijos šalių meno dienose;
2001 m. bendroje parodoje Pietų Korėjoje, pirmoje pasaulinėje keramikos ekspozicijoje .
2007 m. bendroje parodoje Lenkijoje Gdansko m. Kašubų-Lietuvių meno dienų metu.

ORGANIZACINĖ VEIKLA

1995 m. įkūr4 visuomeninę organizaciją “ Juodosios keramikos centras”. Nuo 1995 iki 2000 m. organizavo 5 tarptautinius juodosios keramikos simpoziumus, 1998 m. - trijų tarptautinių simpoziumų parodą “Medalių galerijoje” Vilniuje bei išleido trijų simpoziumų katalogą;
1999 m.” Juodosios keramikos centras” tapo Tarptautinės keramikos akademijos nariu (būstinė Ženevoje);
2000 m. “Juodosios keramikos centras” tapo Nacionalinės UNESCO klubo nariu. Jam suteiktas Nacionalinės UNESCO keramikos centro vardas;
1999, 2000 m. JKC surengė meno dienas vaikams SOS vaikų kaime Vilniuje;
2001 m. JKC laimėjo Dreifuso sveikatos fondo projektą “Molis-psichoterapinė priemonė” Vaikų namų Nr.1;
2002 m. atidaryta ”Atvira juodosios keramikos dirbtuvė - galerija” Užupyje, kurioje populiarinama juodoji keramika lietuvių ir užsienio turistų tarpe, rengiamos parodos, organizuojami keramikos kursai.
2003-2004 m. JKC dalyvavo Europos Sąjungos SOCRATES fondo remiamame projekte GRUNDTVIG-2 “ Paslėptas menas” - suaugusiųjų švietimas. Du pusmečius dirbo su Vilniaus įdarbinimo biržos jaunaisiais bedarbiais.
2004 m. JKC surengė Jaunųjų menininkų juodosios keramikos plenerą ir parodą Vilniaus universiteto Botanikos sode, kurį rėme KSRF bei SOCRATES fondas;
2004 m. JKC tapo Vilniaus savivaldybės Etnografinių verslų, amatų ir mugių programos dalyve.
2005 m. JKC surengtė edukacinį jaunųjų menininkų keramikos plenerą ir parodą „Tradicinių liaudies keramikos formų ir dekoro interpretavimas“ Vilniaus universiteto Botanikos sode, kurį rėme KSRF;
2006 m. JKC surengė trečią tęstinį edukacinį jaunųjų menininkų plenerą ir parodą Vilniaus universiteto Botanikos sode, kurį vėl rėmė KSRF.
2007 m. JKC atidarė keramikos dirbtuvę - galeriją “Molio laumė”, kurią remia savivaldybės Etnografinių verslų, amatų ir mugių programa.
 

Parengta pagal autoriaus pateiktą medžiagą.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016