2016-2021 metų kūrybinių veiklų ataskaita

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS VILNIAUS BENDRIJA
VILNIAUS KRAŠTO TAUTODAILININKŲ - MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA
ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA
2016-2021 metų KŪRYBINIŲ VEIKLŲ ATASKAITA

     Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija ir Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija ir įstatymais. Bendrija yra juridinis asmuo, turi savo anspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas, yra paramos gavėjai ir turi teisę vykdyti visą Lietuvos Respublikos neuždraustą organizacinę veiklą.
Sutinkamai su bendrijos įstatais, ataskaitinė – rinkiminė konferencija kviečiama kas penkeri metai. Atstovavimo kvotą nustato bendrijos valdybos sprendimas. 1 žmogus atsovauja – 5 asmenis.
2016 – 2021 m., visuomeniniais pagrindais LTS bendrijos veiklai vadovavo 9, Meno kūrėjų bendrijai – 5 nariai įskaitant etatinę, ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje išrinktą pirmininke Ramutę Kraujalienę. Revizijos komisija – iš trijų asmenų, pirmininkė – Jolanta Tamulienė (LTS) , pirmininkė – V.Guršnienė (Meno kūrėjų). Įvyko 20 valdybos posėdžių.
Bendrijoje dirba 2 etatiniai darbuotojai.