Aukso vainikas 2017 Širvintose

Vilniaus regiono konkursinės parodos  ,,Aukso vainikas 2017” laureatų pagerbimo šventė Širvintose

Fotografavo Mindaugas Paknys

     Š.m. spalio 27 dieną į Širvintų rajono kultūros centrą  sugūžėjo didelis pulkas tautodailininkų ir svečių pasigrožėti kolegų, Vilniaus regiono  tautodailininkų kūryba. Parodoje dalyvauja per 120 liaudies meistrų iš Širvintų, Švenčionių, Vilniaus ir kitų šalies rajonų,  Elektrėnų bei Vilniaus miestų. Paroda konkursinė. Parodos vertinimo komisija, vadovaujant pirmininkei Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės poskyrio vadovės dr. Teresei Jurkuvienei,  įvertino tautodailininkų kūrybą ir laureatų diplomais apdovanojo šiuos dalyvius:

UŽ VAIZDUOJAMOSIOS LIAUDIES DAILĖS KŪRINIUS
I vietą  - Antanas Česnulis, medžio skulptūra
II vietą - Danguolė Martinaitienė ir Anatolijus Sčiogolevas, tapyba
III vietą  - Robertas Strazdas ir Julijanas Gridziuška, tapyba, medžio drožyba

 

UŽ TAIKOMOSIOS LIAUDIES DAILĖS KŪRINIUS
I vietą - Povilas Malinauskas, kalvystė
II vietą - Dalia Šmatavičienė, pintos juostos
III vietą - Laima Kytrienė, tradicinių raštų pirštinės

Už KRYŽDIRBYSTĘ
I vietą - Pranas Petronis
II vietą - Alvydas Rimšelis
III vietą - Kęstutis Norušis
Pirmųjų vietų laureatams skirtos piniginės premijos. Premijų steigėja - Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija.

     LR Žemės ūkio ministerija, Specialiaisias prizais ,,Už tradicinės amatininkystės puoselėjimą ir dalyvavimą Vilniaus regiono konkursinėje liaudies meno parodoje “ penkis tradicinius amatininkus apdovanojo LR Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė dr. Jurgita Stakėnienė ir Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja Regina Voverytė – Šimkienė. Prizai skirti Egidijui Latėnui, Bronei Surdokienei, Romai Gudaitienei, Romai ir Virgilijui Šlipaičiams, Vladui Kozlovskiui.
     Išskirtinį dėmesį Vilniaus regiono tautodailininkams skyrė Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė. Kiekvienam parodos dalyviui merė asmeniškai padėkojo, įteikė Padėkos raštus ir dovanėles. Toks, vykdomosios valdžios dėmesys, vertas didžiulės pagarbos  ir dėkingumo. Dėkingumo verti ir Širvintų rajono kultūros centro darbuotojai, sukūrę nuostabią parodos ekspoziciją ir suorganizuotą puikią Laureatų pagerbimo šventę.
     AČIŪ tariame visiems parodos dalyviams ir savivaldybių atstovams, atlydėjusiems savo rajono, miesto tautodailininkus į šventę.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus  ir Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijų pirmininkė      
Ramutė Kraujalienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016