Penktoji respublikinė konkursinė paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

Penktoji respublikinė konkursinė paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

Primityvioji tapyba, 2020

     2020-ieji metai yra neeiliniai Lietuvos liaudies meistrų gyvenime – švenčiame Tautodailės metus. Įvairiomis parodomis ir kitais lietuvių liaudies meną įprasminančiais renginiais stengiamės, kad kiekvienas pilietis, kuriam svarbios šios vertybės, būtų pastebėtas, įvertintas, suprastas. Deja, šie metai išskirtiniai ir tuo, kad visas pasaulis susikaustęs ir neramus pandemijos gniaužtuose. Todėl džiugina tai, kad didžioji dalis kultūros žmonių sugeba rasti daugybę viltingų ir gražių renginių, nešančių šviesią žinią. Vienas jų yra V-oji respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti. Paroda neeilinė – skirta iškiliosios MENININKĖS 110-osioms gimimo metinėms pažymėti.


      Monika Bičiūnienė (1910–2009) į lietuvių liaudies dailę atėjo būdama jau pagarbaus amžiaus ir sušvito joje, atskleisdama savo vidinį gyvenimą ir džiaugsmą, palikdama gausų autentišką kūrybinį palikimą. Sunku patikėti, kad kas nors yra matęs tokį obelų ar vyšnių žydėjimą, nepaprastą žolės ir medžių žalumą, tiek daug gėlių, paukščių, šviesos ir saulės. MENININKĖ savo darbuose nerodo liūdesio, sielvarto. Pasaulį ji vaizduoja pasakiškai gražų, spalvotą, nuotaikingą. Muziejininkė Marijona Mieliauskienė Monikos Bičiūnienės jubiliejinių renginių leidinį pavadino „Nuo dūminės gryčiutės iki Gugenhaumo muziejaus“, nes tokį kelią nuėjo garsioji Rokiškio garbės pilietė. Šiuo keliu ją vedė tik antrojoje gyvenimo pusėje atsiskleidęs nepaprastas talentas ir polinkis menui bei grožiui. MENININKĖ kūrė labai intensyviai ir paliko per du tūkstančius paveikslų. Jais žavėjosi parodų lankytojai ne tik Lietuvoje, jie apkeliavo beveik visą Europą, Indiją, JAV. Du paveikslai saugomi Gugenhaumo muziejuje. 1984 metais jos paveikslai pristatyti Belgrade išleistoje Pasaulinio naiviojo meno enciklopedijoje.


     Praėjo dešimt metų, kai Amžinybėn išėjo Monika Bičiūnienė. 2010-aisias metais Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija ir Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrija surengė pirmąją primityviosios tapybos parodą, turėdama tikslą – įprasminti žymiosios lietuvių primityvistės atminimą, saugoti primityviosios tapybos tradicijas, pristatyti naujus bei pagerbti geriausius šios meno krypties atstovus tapytojus. Antroji, trečioji ir ketvirtoji konkursinės parodos surengtos bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, kuris išleido šių parodų katalogus Primityvioji tapyba. Tai vertinga dovana dalyviams, parodos lankytojams ir visiems, kurie domisi šių dienų primityviosios tapybos išraiškos galimybėmis, tendencijomis ir tęstinumu.
      Tradicija tapo šią konkursinę parodą eksponuoti „tamsiuoju“ metų laiku, prieš Šventas Kalėdas. Džiaugsmingomis spalvomis šviesą ir puikią nuotaiką skleidžiantys paveikslai sukuria puikią atmosferą. Svarbu pažymėti, jog tokio tipo parodas ypač mėgsta moksleiviai ir mažieji lankytojai. Jiems kelia šypseną vaizduojami gyvuliukai, paukštukai, spalvoti namai ir gėlynai, tetos, dėdės, senutės... Suaugusiam lankytojui įdomios tradicijos, papročiai, primiršti buities darbai, įžymūs pastatai ar vietovės, parodytos per individualų asmeninį autoriaus suvokimą ir braižą. Gerai nuotaikai savaime nuteikia paveikslų pavadinimai – „Ėjo grybų, rado ežiukus“, „Katulis“, „Burokų rovimas“, „Prie seno kilimėlio“, „Būk geras, einam namo, nes nuo mamos gausim pipirų“, „Geras labai geras yra karalius“, „Zoriukas“; smalsumą sukelia įvairiais metų laikais parodyti – „Mano gimtinė: nešu tėčiui pietus“, „Jurgis užmuša drakoną“, „Kalėdų metas“, „Akacijų žydėjimas“, „Miestelis“, „Kauno pilis“, „Lietuviškas kaimas“, „Šv. Jurgio bažnyčia Kėdainiuose“. Pavaizduotos ir šių dienų aktualijos „Vilniaus dangoraižiai“, „Gatvė Kaune“, „Angelas Jurgis gina nuo pandemijos“, „Rinkimų karštinė“...
      2020-ųjų metų V-oji konkursinė paroda eksponuota išskirtinėje Vilniaus miesto vietoje, Gedimino pilies bokšto erdvėse. Tai yra iššūkis organizatoriams, šią idėją sumąsčiusiai įgyvendinti Lietuvos Nacionalinio muziejaus parodos rengimo komandai. O parodos dalyviams – didelis netikėtumas ir garbė. Po parodos, kurią bus galima apžiūrėti iki kovo pabaigos, visa ekspozicija iškeliaus į Monikos Bičiūnienės gimtąjį Rokiškį. Rokiškio krašto muziejuje įvyks ir laureatų pagerbimo šventė.
      Dalyvauti penktojoje respublikinėje konkursinėje primityviosos tapybos parodoje Monikos Bičiūnienės premijai laimėti darbus pristatė 68 autoriai iš Druskininkų ir Elektrėnų savivaldybių, Alytaus, Kauno, Kėdainių, Kupiškio, Ignalinos, Panevėžio, Prienų, Rokiškio, Širvintų, Utenos, Vilniaus rajonų ir Vilniaus miesto. „Parodos nuostatuose“ nurodyta, jog sudaryta vertinimo komisija turi įvertinti darbų meninį lygį ir išrinkti geriausius primityviosios tapybos kūrinius, kurių autoriams būtų įteikiamos piniginės premijos ir diplomai. Komisją sudarė pirmininkė menotyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė ir 11 narių iš įvairių institucijų: dr. Elvyda Lazauskaitė, Laima Lapėnaitė, dr. Miglė Lebednykaitė, Edita Prelgauskienė ir Urtė Rimkevičiūtė (Lietuvos nacionalinis muziejus), Daiva Beliūnienė (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus), Marijona Mieliauskienė (Rokiškio krašto muziejus), Juozas Šorys (Lietuvos nacionalinio kultūros centro žurnalas Būdas), Vladimiras Nesterenka (Vilniaus Taurakalnio tapybos studijos vadovas), Ramutė Kraujalienė (Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė) ir dailininkas tapytojas Rimas Zigmas Bičiūnas. Komisijos sprendimu parodai atrinkti 58 autoriai ir 128 paveikslai.
      Pirmoji Monikos Bičiūnienės piniginė premija skirta Raimondui Šalaševičiui (Širvintų rajonas); Antroji – Elenai Petrauskienei (Molėtų rajonas); Trečioji – Danguolei Raudonikienei (Vilniaus miestas). Premijų steigėja – Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrija; rėmėja – Lietuvos kultūros taryba.
Didžiąją dailininko Rimo Zigmo Bičiūno piniginę premiją pelnė Dalia Žalimienė (Kauno rajonas); Antroji skirta Elvyrai Butkienei (Kauno rajonas). Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija Skatinamąsias pinigines premijas paskyrė Algimantui Lyvai (Vilnius), Robertui Strazdui (Vilniaus rajonas), Laimutei Vološkevičienei (Panevėžys), Nijolei Sujetovai (Kėdainiai).
      Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkio iš Rokiškio rajono piniginę premija skiria Raimondai Bolienei (Druskininkai); Vilniečių Dalios ir Sigito piniginė premija – Joanai Zinkevičienei (Širvintos). Žurnalo Būdas prenumerata dovanota penkiems Lietuvos nacionalinio kultūros centro išrinktiems tapytojams. Vykstant parodai savo favoritus išrinks Lietuvos nacionalinis dailės, Lietuvos nacionalinis, Rokiškio krašto muziejai ir kolegos tautodailininkai, kurie savo dovanomis išrinktuosius pradžiugins laureatų pagerbimo šventėje.
      Šis penktasis respublikinis primityviosios tapybos konkursas vyksta ypatingomis pasaulį ir Lietuvą ištikusiomis pandemijos sąlygomis. Todėl nuoširdi padėka dalyviams, nepraradusiems noro dalyvauti, ir projekto partneriams – Lietuvos nacionalinio muziejaus kolektyvui ir Rokiškio krašto muziejui, Vertinimo komisijai ir rėmėjams – visiems, kas prisidėjo, kad ši paroda įvyktų. Išskirtiniai pagarbos ir dėkingumo žodžiai dailininkui tapytojui Rimui Zigmui Bičiūnui ir poniai Nijolei Bičiūnienei – už palaikymą, betarpišką bendravimą ir norą kartu veikti, kad paroda įvyktų ir būtų išskirtinė meniniu lygmeniu. Tik visų mūsų pastangomis liaudies menas išliks kaip vienas svarbiausių etninės kultūros žanrų ateities kartoms.

Ramutė Kraujalienė,
Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų
ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijų pirmininkė

2020  METŲ V-OSIOS RESPUBLIKINĖS PRIMITYVIOSIOS TAPYBOS  KONKURSINĖS PARODOS MONIKOS BIČIŪNIENĖS PREMIJAI LAIMĖTI
 LAUREATAI
I-OJI PREMIJA   --- RAIMONDAS ŠALAŠEVIČIUS   (ŠIRVINTŲ RAJONAS)  
II – OJI PREMIJA  --- ELENA PETRAUSKIENĖ  (MOLĖTAI)
III-OJI PREMIJA   ---- DANGUOLĖ RAUDONIKIENĖ   (VILNIUS)
Premijų steigėja Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Remia Lietuvos kultūros taryba

 PASKATINAMOSIOS PREMIJOS  
ALGIMANTAS LYVA  (VILNIUS)
ROBERTAS STARZDAS (VILNIAUS RAJONAS)
LAIMUTĖ VOLOŠKEVIČIENĖ  (PANEVĖŽYS)
NIJOLĖ SUJETOVA  (KĖDAINIAI)
Premijų steigėja Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija
Remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija

DAILININKO RIMO ZIGMO BIČIŪNO PREMIJA
I-OJI  PREMIJA      DALIA ŽALIMIENĖ    (KAUNO RAJONAS)
II-OJI   PREMIJA      ELVYRA BUTKIENĖ (KAUNO RAJONAS)

 BIRUTĖS ir VIRGILIJAUS  DAPKŲ ŪKIS iš Rokiškio rajono piniginę premiją skiria RAIMONDAI BOLIENEI (Druskininkai)
VILNIEČIŲ DALIOS ir SIGITO piniginė premija skirta    JOANAI ZINKEVIČIENEI (Širvintos)

 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016