Draugijos įstatai

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Bendrija savanoriškumo pagrindu vienija Vilniaus miesto, Vilniaus apskrities bei aplinkinių apskričių tautodailininkus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais bei nustatyta tvarka siekiančius būti pripažintais meno kūrėjais . Bendrijos teisinė forma – asociacija.